نظريه‌هاي مشاوره (ديدگاه‌هاي مشاوره)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب فصول بسيار خوبي در مورد رويكرد آدلر و كارخوف در مشاوره دارد. اين مطالب بندرت در اغلب كتاب‌هاي درسي نظريه‌هاي مشاوره پيدا مي‌شود. دكتر شيلينگ در هر فصلي، بخشي را به آموزش مشاوره اختصاص مي‌دهد و هر رويكردي را با يك موردپژوهي شرح مي‌دهد.

قیمت محصول:

6,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما