مقدمات تكنولوژي آموزشي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آنچه به عنوان معضلات آموزشي هميشه و در همه جا مورد توجه و بررسي مسئولان و مربيان امور آموزشي و پرورشي قرار مي‌گيرد، امروزه بذل توجه بيشتر و بررسي عميق‌تري را ايجاب مي‌كند. بديهي است هر قدر بر تعداد داوطلبان تحصيل افزوده مي‌گردد، خواه ناخواه از كيفيت تدريس و تعليم كاسته مي‌شود. از طرف ديگر به علت عدم توجه به خصوصيات فردي و ذوقي فراگيران بسياري از آن‌ها از تعقيب منظم برنامه باز مي‌مانند و به دليل عدم موفقيت در درس و امتحان مدرسه را رها كرده و جزو افراد كم‌سواد در مي‌آيند. در سال‌هاي اخير مسئولان پاره‌اي از سيستم‌هاي آموزشي متوجه شده‌اند كه به كار گرفتن طرق جديدتر و بهره‌مند شدن از فوائد تكنولوژي آموزشي و روش‌هاي نوين تدريس، مي‌تواند تا حدودي ما را در رفع مشكلات ياد شده ياري نمايد. اين كتاب ابتدا به تشريح طراحي منظم آموزشي و پاره‌اي مسائل ديگر كه مقدمه استفاده از تكنولوژي در آموزش محسوب مي‌شوند پرداخته و سپس به معرفي نحوه كاربرد مواد و تجهيزات خواهد پرداخت.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما