مقايسه نظريه‌هاي خانواده‌درماني (با محوريت نظريه و كاربرد سيستمي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب كه شرحي بر 55 سال تاريخچه رشد خانواده‌درماني است، به ما كمك مي‌كند تا ميان خانواده‌درماني سيستمي كه در طي سه مرحله، تحول مي‌يابد با دوره چهارم خانواده‌درماني تمايز قايل شويم و موجب مي‌گردد نگاهي دقيق بر رويه‌ي جاري خانواده‌درماني داشته باشيم. تلاش آن در جهت شرح وقايع و گزارش شخصيت‌ها، عقايد، رويه‌ها و بافت‌هاي فرهنگي، سياسي ـ اجتماعي است كه در پهنه دوم قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يكم نقش داشته‌اند. اين كتاب بي‌ترديد، شاهكاري است كه در نتيجه مهارت مولفان آن و بدون اينكه از نيازهاي دو گروه افراد مبتدي و متخصص غافل گردد، تدوين شده و به طور ظريفي به مقايسه نظريه‌ها همراه با ذكر مثال و كاربردهاي خاص آن در بافت‌هاي مختلف پرداخته است.

قیمت محصول:

8,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما