كلام مهر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

"‌عيسي ‌مسيح‌، پيامبري با مأموريت عام بود. او حامل وحي بود. كامل به دنيا آمد و مأموريت نجات بشريت را داشت. بخش بزرگ تعليمات مسيح از بين رفته است و به همين خاطر‌، تنها برخي از گفتار‌هاي او كه در طول زمان از گزند از بين رفتن در امان مانده‌، به ما رسيده است." عيسي ‌مسيح معجزات بسيار داشت‌، او طبيب روح بود و جسم را نيز شفا مي‌داد.

قیمت محصول:

6,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما