فيزيولوژي اعصاب و غدد درون‌ريز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

physio پيشوندي از ريشه يوناني، به معني (مربوط به طبيعت) است. physiology رشته‌اي در زيست‌شناسي است كه به مطالعه اعمال سلول‌ها، بافت‌ها و دستگاه‌هاي موجود زنده مي‌پردازد. به عبارتي فيزيولوژي كوشش مي‌كند عوامل فيزيكي و شيميايي مسئول پيدايش، توسعه و توالي زندگي را توجيه كند.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما