فرايندهاي رفتاري‌شناختي مشترك در اختلالات روان‌شناختي (يك رويكرد جديد بين تشخيصي در پژوهش و درمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر، فرايندهاي رفتاري‌شناختي مشترك در اختلالات روان‌شناختي را توصيف و تبيين مي‌كند. عنوان ديگر اين ديدگاه را مي‌توان رويكرد بين‌شخصي ناميد. براساس اين رويكرد، درمانگران موفق مي‌شوند درمان منسجم‌تر، راحت‌تر و كوتاه‌مدت‌تري را پيش ببرند و نتيجه بهبودي موثرتر و ماندگار شود. درمانگران به بينش و مهارت جديد مجهز مي‌شوند كه آنها را در جهت درمان مداوم‌تري رهنمون شود.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما