فرايندهاي دلبستگي در زوج‌درماني و خانواده‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فرآيندهاي دلبستگي كه توسط جمعي از برجستگان حوزه‌ي خانواده‌درماني، و روان‌درماني نوشته شده، هم مباني نظري و هم كاربردهاي علمي و اثربخشي آن را در روان‌درماني توضيح مي‌دهد. شكل‌گيري دلبستگي، مراحل رشد، انواع دلبستگي در دوره‌هاي مختلف زندگي، از كودكي تا سالمندي، مباحثي است كه با ذكر پشتوانه‌هاي پژوهشي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. كاربرد نظريه ‌دلبستگي در زوج‌درماني، خانواده‌درماني، روان‌درماني نوجوانان و سالمندان و... با ذكر شواهد تاثير اين روش‌ها، از جمله مباحث بسيار مفيد و خواندني اين كتاب است. ريشه‌شناسي، تحليل و تبيين عشق رمانتيك بر اساس نظريه‌ي دلبستگي، افسردگي بچه‌دارشدن، تحول خود و دلبستگي در نوجواني و... به گونه‌اي دقيق بيان شده است. بي ترديد مطالعه‌ي اين كتاب مورد استقبال روان‌شناسان، روان‌پزشكان، مشاوران، مربيان و متخصصان روان‌شناسي سلامت قرار خواهد گرفت.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: