علل گريز مردان از زندگي زناشويي و نقش زنان در پايبندي مردان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مخاطبان اصلي اين كتاب زناني هستند كه در پي استحكام زندگي زناشويي خود مي‌باشند. اين كتاب نماي دروني همة مردان، چه آن‌ها كه خيانت مي‌كنند و چه آن‌ها كه وفادارند را به شما نشان خواهد داد تا بدانيد اغلب مردان از بيان احساسات و خواسته‌هاي خود عاجزند و ياد بگيريد كه چطور زندگي زناشويي خود را بر پاية تعهد و وفاداري استوار كنيد.

قیمت محصول:

16,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما