عشق نيروي برتر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دكتر« ژوزف مورفي» در اين كتاب قصد دارد مسألة قدرت بيكران روح و فكر را مورد بحث قرار داده و تأثير آن را بر زندگي و سرنوشت افراد نشان دهد و اين نكته را ثابت كند كه اصولاً اين طرز تفكر شخص است كه تقدير وي را رقم مي‌زند و به عبارت بهتر اين خود انسان است كه تاروپود زندگي خويش را مي‌بافد و نمي‌توان تقصير شكست‌ها را به گردن افراد ديگر يا فلك و روزگار انداخت.

قیمت محصول:

7,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما