شكايت‌هاي رايج در زوج‌درماني (روش‌هاي نوين در درمان تعارض زوجين)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب نويسنده قصد دارد، با شرح اختلالات شخصيتي گوناگون (مرزي، خودشيفته) چگونگي ارتباط آنها را با مكانيسم‌هاي دفاعي و ممانعت از توانايي در برقراري ارتباط عاشقانه و ارتباط سالم اشيا نشان دهد. اين كتاب بر روي شكايات بين فردي تمركز دارد و هر بخش آن درباره نوع مشخصي از شخصيت و برخوردهايي بحث مي‌كند كه پيامد آن موقعيتي ويژه است، چرا كه هر فرد، هر بيمار، هر زوج و هر فرهنگ شكايات خاص خود را دارند.

قیمت محصول:

14,000 تومان


نظرات شما