زنان دلخواه (به قلم مرداني كه زني دلخواه دارند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چرا شوهرها دل‌شان نمي‌خواهد قفل دل‌شان را باز كنند و احساسات‌شان را در ميان بگذارند؟ براي آن كه آنها مَردند. اين كتاب، ثمرة دوسال گدايي از حدود دو هزار مرد است. «با من حرف بزن، خواهش مي‌كنم، بگذار بفهمم چه چيز از همسرت مي‌خواهي.» اين شد كه اين كتاب به وجود آمد تا زنان بفهمند كه شوهران‌شان چه آرزويي دارند و شوهران حداقل بتوانند به آن اشاره كنند و بگويند: «ببين، من به آن نياز دارم، به همان چيزي كه آن مرد در صفحة ... گفت.» اين كتاب راهگشاي شما خواهد بود و در گفتگوهاتان مانند كاتاليزور عمل خواهد كرد. شما و همسرتان را به تفاهم و زناشويي بهتر خواهد رساند.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما