روش‌ها و راهبردها در تعليم و تربيت كودكان استثنايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روش‌ها و راهبرد‌ها در تعليم و تربيت كودكان استثنائي در حوزه كودكان استثنائي كتاب‌هاي متعدد و در عين حال ارزشمندي در دسترس خوانندگان فارسي زبان قرار دارد. اما در حوزه علمي و روش‌ها و راهبردها در آموزش اين گروه از كودكان جاي منابع معتبر خالي است. و نياز به آن به شدت احساس مي‌شود. اين كتاب پاسخي است به نياز فراگير. اميد كه براي كاربران، دانشجويان و استادان سودمند باشد.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما