روانشناسي كاربردي اثربخشي فردي و سازماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

يكي از اهداف عمده روانشناسي كاربردي بررسي ارتقاء عملكرد انسان است. از سال‌ها قبل بخشي از علاقه، توان و امكانات اين علم به بررسي عملكرد شغلي افراد در محيط‌هاي كاري اختصاص يافته است. اين شاخه از علم روانشناسي، با اينكه قدمت چنداني ندارند، اما در اين مدت كوتاه، پيشرفت‌هاي فراواني داشته است. و دليل اين پيشرفت را مي‌توان در نياز روزافزون سازمان و مديريت به مداخله علم روانشناسي در اين حوزه، و گستردگي مفهوم كار، جستجو كرد. حال آنكه با گسترش دامنه فعاليت سازمان‌ها و صنعتي شدن فرآيندها، اين نيازها بيش از پيش احساس خواهد شد، زيرا فرضيه بنيادي اين شاخه از علم روانشناسي افزايش هم‌زمان رضايت شغلي و عملكرد كاركنان در سازمان است.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما