روانشناسي رشد 2


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف اين كتاب، پاسخ‌گويي به سوالات بي‌شمار درباره كودكان و نوجوانان در حال رشد است. بنابراين، به بيان نظريه‌ها، روش‌ها كشفيات، و دست‌آوردهاي علمي در علوم رشدي مدرن مي‌پردازيم. اين فصل، بيشتر حالت مقدمه را دارد و زمينه را براي ساير فصول كتاب آماده مي‌سازد. زيرا به سوالات مهم درباره ماهيت رشد انسان و اين كه دانسته‌هاي مربوط به رشد چگونه به دست مي‌آيد. پاسخ مي‌دهد. وقتي مي‌گوييم كه مردم در طول زمان «رشد» مي‌كنند، منظورمان چيست؟ تجربه شما از رشد، با تجربه مردمي كه در جوامع يا نسل‌هاي ديگر زندگي مي‌كنند، چه تفاوتي دارد؟ چرا به مطالعات علمي درباره رشد انسان نياز است؟ و، دانشمندان، براي مطالعه رشد كودكان و نوجوانان، از چه استراتژيها يا روش‌هاي تحقيق استفاده مي‌كنند؟ بنابراين، ابتدا درباره ماهيت رشد توضيح مي‌دهيم.

قیمت محصول:

33,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما