روانشناسي رشد كودكان و نوجوانان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اهميت و جذابيت روانشناسي رشد به اين دليل است كه هر كدام از ما در مقام پدر و مادر، معلم و مربي، علاقه‌منديم كه از چگونگي رشد و تحول، از هنگام لقاح تا بزرگسالي، نيازها، مراحل، مراقبت‌هاي مورد نياز، بايد و نبايدها، عوامل اثرگذار، تهسيل كننده و بازدارنده، توانايي و ناتواني‌ها و... آگاهي داشته باشيم. در اهميت اين كتاب همين بس كه به ويرايش هفتم رسيده و زبان‌هاي مختلف در جهان ترجمه شده است. خانم برگر يكي از شناخته شده‌ترين و مشهورترين صاحب‌نظران در حوزة روانشناسي رشد كودكان و نوجوانان است كه به مدت چهل سال در اين زمينه مشغول تدريس و تحقيق است. مطالعة اين كتاب به همة افراد، به ويژه پدران، مادران، معلمان، استادان، دانشجويان، مربيان و مراقبان توصيه مي‌شود.

قیمت محصول:

62,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما