روانشناسي تربيتي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب روانشناسي به عنوان علمي كه جنبه‌هاي مختلف رفتار آدمي و ارتباط آنها را با هم مورد بحث قرار مي‌دهد معرفي شده است. ضمن بررسي جنبه‌هاي مختلف رفتار و عوامل موثر در رشد هر جنبه از آنچه را كه مربيان بايد انجام دهند بيان گرديده است.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما