روابط فرازناشويي (علل پيامدها نظريه و درمان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر چه بعضي از زوج‌ها در آغاز، خود را نسبت به رابطه زناشويي متعهد مي‌دانند، اما گاه ميزان تعهدشان آن‌قدر نيست كه در برابر طوفان‌هاي ناشي از ناملايمات زندگي مقاومت كنند و در نتيجه دچار روابط خارج از چهارچوب زناشويي مي‌شوند. در اين بين، افشاي خيانت، بحراني ناگهاني براي زوج‌هاست. چرا كه باورهاي قبلي آنان در خصوص وفاداري، اعتماد و عشق را زير سوال مي‌برد. در اين ميان، ممكن است زوج‌ها براي رسيدن به روابط عاطفي مناسب و ارضاي احساس‌ها و عواطف به روابط فرازناشويي روي آورند. در كتاب حاضر عوامل موثر بر آسيب‌پذيري زوجين در برابر روابط فرازناشويي، رابطه متغيرهاي مختلف با اين پديده، نظريه‌ها و مدل‌هاي موجود در رابطه با روابط فرازناشويي و راهكارهاي درماني موثر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. همچنين اين كتاب مي‌تواند خوانندگان را از عوامل تسريع كننده خيانت و راه‌هاي جلوگيري از آن را آگاه كرده و براي درمانگران مواجه با اين مسئله و نيز افراد درگير در خيانت زناشويي كارآمد واقع شود.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما