راه‌هاي غلبه بر ناتواني جنسي (انزال زودرس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده در بخش تجزيه و تحليل نارسايي‌ها و اختلال‌هاي زندگي جنسي، اين نكته را مطرح مي‌كند كه هر چند مردها مي‌توانند به كمك تدابير و تمرين‌هاي خوددرماني كتاب بر انزال زودرس خود فايق آيند، بايد توجه كنند كه تدابير و تمرين‌هاي درماني در واقع براي به‌سازي روابط زن و شوهرها و رونق دادن به زندگي زناشويي آن‌هاست. در همين چارچوب، نويسنده به ظرايفي در زندگي زن و شوهرها اشاره مي‌كند كه زيربناي شادكامي و خشنودي هر دو را مي‌سازد اين ظرايف را نمي‌توان به پشتوانه ازدواج آن‌ها ناديده انگاشت و به آن‌ها بي‌اعتنا بود و انتظار داشت همه چيز به سادگي و با راهكارهايي مثل قرص و آمپول حل و فصل شود. و بالاخره در همين راستا بر اهميت ازدواج به معناي يافتن دوست و شريك زندگي تكيه فراوان مي‌شود.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما