راهنماي مصاحبه باليني بر مبناي دي اس ام فايو


:ویژگی‌های محصول


شرح:

با توجه به اينكه پايه طبقه‌بندي‌هاي روان‌پزشكي هنوز هم نشانه‌هاي باليني است، اهميت دستيابي به نشانه‌ها در هر بيمار و سپس تطبيق آن‌ها با مجموعه نشانه‌هايي كه طبق قرار داد، هر كدام با يكي از نابساماني‌هاي رواني انطباق دارد، معلوم مي‌شود. راه پيدا كردن نشانه‌ها مصاحبه باليني با بيمار است. كشف نشانه‌ها مستلزم برقراري رابطه خوب با بيمار است تا او بتواند به راحتي راجع به دنياي ذهني خود اطلاعاتي بدهد. اين كتاب داراي 9 بخش است. در ابتدا، ليستي از اجزاي يك ارزيابي روان‌پزشكي كامل قرار دارد. پس از آن فصلي در ارتباط با نحوه شروع مصاحبه روان‌پزشكي وجود دارد. فصول 3 و 4 و 5 شامل سوال‌هايي براي ارزيابي شايع‌ترين اختلالات اطفال و بزرگسال و كليه اختلالات شخصيت مي‌باشند.

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما