راهكار (مشكلات خود را به فرصت تبديل كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب، براي افراد خلاق، چيزي بيش‌تر از يك كتاب است. در حقيقت، دستورالعملي است كه بارها و بارها به آن رجوع خواهيد كرد: مثل معماري كه بارها به نقشه‌اش نگاه مي‌كند. معمار مشغول ساختن يك ساختمان جديد و شما در حال ساختن يك زندگي تازه هستيد. از نظر ما هر خواننده يك خلاق بالقوه است. اين كه همه كتاب را بخوانيد يا گاهي از راهكار استفاده كنيد يا حتي آن را به همه دوستانتان معرفي كنيد ما را خشنود نمي‌سازد. ما تنها در صورتي برنده‌ايم كه نتيجه خواندن اين كتاب استفاده هميشگي از راهكارها باشد. در آن صورت است كه تبديل به فردي خلاق خواهيد شد. هدف ما اين است، اميدواريم هدف شما هم همين باشد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما