خلاقيت (تفكر انتقادي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خلاقيت چيست؟ خلاقيت، توانايي افكندن نوري تازه بر يك موقعيت، يك چالش يا يك مسئله است تا بدين وسيله امكان‌هاي جديدي ايجاد شود كه پيش از اين آشكار نبوده‌اند. افراد خلاق منتقدند: آن‌ها در مقابل ((معين)) و ((معلوم)) متوقف نمي‌شوند، تخيلي قوي دارند، عادت كرده‌اند به شيوه‌هاي باز و انعطاف‌پذير فكر كنند و ذهن‌شان را دو قدم از اشياء در شكل موجودشان، جلوتر نگه دارند. آن‌ها مبتكرند: آگاهانه چيزهاي جديد و راه‌هاي جديد فكر كردن را در سر مي‌پرورانند. افراد خلاق منضبط و پيگيرند. خلاقيت همان‌طور كه خواهيم ديد نوع خاصي از بازيگوشي را مي‌طلبد اما وادادن نيست. خلاقيت كار مي‌طلبد.

قیمت محصول:

5,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: