خامه كيك (100 روز 100 قدم 2)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شادكامي و موفقيت انسان تنها به موفقيت در زندگي خلاصه نمي‌شود. از آنجا كه انسان موجودي است دو بعدي، لازم است موفقيت و شادكامي هر دو بعدمان را در نظر بگيريم تا شادكامي، مفهوم كاملي بيابد. بُعد مادي (به نمايندگي نفس اماره) و بُعد روحاني (به نمايندگي روح ملكوتي) همواره دو وجه وجود آدمي هستند. براي كسب شادكامي و آرامشي پايدار، نه مي‌توان يكي را فداي ديگري كرد و نه مي‌توان از يكي به نفع ديگري غافل ماند. اين كتاب حاوي برنامه‌اي است كه به ما كمك مي‌كند كمي از توجه خود را به بُعد معنوي وجود خودمان، يعني خواسته‌هاي روح ملكوتي معطوف داريم تا به تعادلي نسبي در اين راه برسيم.

قیمت محصول:

6,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما