تكنيك‌هاي تنفس (تمرينات ساده تنفس براي خوددرماني حفظ جواني و ايجاد هماهنگي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما از طريق دم و بازدم با اين جهان در ارتباط هستيم. ارتباط آگاهانه با تنفس، بر سطوح مادي تاثير مي‌گذارد. تنفس، علاوه بر جسم، بر روي سطح روحي فرد تاثير به سزايي دارد. هيجانات عصبي و فشارهاي رواني را مي‌توان با تنفس صحيح كاهش داد و حتي از بين برد. با انجام تنفس صحيح، فرد مي‌تواند در نهايت برخود تسلط يابد و به سكون و آرامش برسد و اين شايد مهم‌ترين تاثير تنفس صحيح باشد كه خيلي سريع به چشم مي‌آيد. در اين كتاب، تكنيك‌هاي متعددي معرفي شده كه به سادگي قابل يادگيري و اجرا است، تكنيك‌هايي كه در صورت انجام، سبب افزايش سلامت عمومي فرد و برقراري ارتباط طبيعي بين تنفس، جسم و آگاهي مي‌گردد.

قیمت محصول:

12,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما