تغيير سرنوشت و درمان با سنگ‌هاي قيمتي و جواهرات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دربارة خصوصيات شفابخش سنگ‌ها و نيز سنگ‌هاي مناسب براي استفادة متولدين ماه‌هاي مختلف صحبت كرده و مجموعة كاملي را در زمينة خصوصيات شفابخش سنگ‌هاي قيمتي، رنگ‌ها و كريستال‌ها ارائه مي‌دهد. نويسنده براساس سال‌ها تحقيق و تجربه در زمينة درمان، اعتقاد دارد كه سنگ‌هاي قيمتي، رنگ‌ها و كريستال‌ها قدرت ايجاد تغييرات روحي را دارند و قادرند كه انسان‌ها را شفا بخشند.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما