تعالي مبتني بر انتخاب صحيح


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بر اساس نه سال مطالعه و بررسي و استنباط علمي از آن و خلق يك داستان جذاب، كالينز و همكارش هانسن، اصولي براي ساخت يك سازمان متعالي، در اين عصر غير قابل پيش‌بيني، پر آشوب و بي‌نهايت متغير عنوان مي‌كنند. كالينز شركت‌هاي متعالي را (10X) مي‌نامد و...

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما