انسان و مرگ (درآمدي بر مرگ‌شناسي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

انديشه‌ي آدمي درباره‌ي مرگ از ديرباز در مذهب، فلسفه و هنر متجلي شده اما امروز دانش روانشناسي به موشكافي درباره‌ي ابعاد گوناگون مرگ و برخوردهاي گوناگون آدميان با آن پرداخته است. اين كتاب كه از نخستين كتاب‌هايي است كه در زبان فارسي به اين زمينه مي‌پردازد، چكيده‌اي است از آخرين دستاوردهاي دانش روانشناسي در اين مورد، همراه با گزيده‌هايي نغز از آنچه در مضمون مرگ در فرهنگ و ادب ايران و جهان داشته‌ايم، و در مجموع نشان مي‌دهد آگاهي درباره‌ي مرگ بر عمق و معناي زندگي مي‌افزايد، چرا كه مرگ پديده‌اي بيگانه نيست كه از بيرون به قلمرو حيات تجاوز كند، بلكه ذاتي زندگي و قانون طبيعت است، يا به گفته‌ي هايدگر، هستي انسان آغشته‌ي نيستي است.

قیمت محصول:

48,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما