الگوهاي يادگيري (ابزارهايي براي تدريس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همان‌گونه كه از اين راهنما بر برمي‌آيد، نويسندگان مهم‌ترين مولفه‌هاي هر يك از الگوهاي تدريس را در كانون توجه قرار داده‌اند كه اين نكته خود تسهيل كننده جريان آموزش الگوهاست. هر چند مهم‌ترين ويژگي‌ اين راهنماي آموزش را بايد ابتناي آن به يك نظريه جالب در آموزش‌هاي حين خدمت دانست. اين نظريه كه با عنوان « مربيگري همكار» شناخته شده است مستلزم تعامل و تشريك مساعي دو همكار در جريان يادگيري يك الگوي تدريس جديد است.

قیمت محصول:

39,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما