آلفرد آدلر گستره نظريه شخصيت و روان‌درماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر، دفتري از يك مجموعه 120 جلدي است كه روانشناسان، عصب‌شناسان، روانپزشكان و مربيان بزرگ جهان را معرفي مي‌كند. نويسنده در اين دفتر، از يك‌سو رگه‌هاي فلسفي انديشه‌ آدلر را مي‌كاود و تاثيرات نيچه، فرويد، يان اسماتس، ماركس و... را بر پديدآيي روانشناسي فردنگر باز مي‌نمايد و از ديگر سو، تاثير و نفوذ افكار آدلر را بر بزرگاني چون راجرز، اليس و فرانكل آشكار مي‌كند. از آنجا كه آدلر خود بر نقش منظمومه خانواده در شكل‌گيري شخصيت تاكيد مي‌ورزد. بخشي از كتاب به شرح مستند زندگي او اختصاص يافته كه در آن از بيماري دشوار دوران كودكي، تحصيل، مناسبات خانوادگي، دوران دانشجويي، ازدواج، گرايشات سياسي و سرانجام تلاش‌هاي حرفه‌اي و علمي او پرداخته است.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما