آزادي زنان (مسايل تحليل‌ها و ديدگاه‌ها)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

... چرا به زنان ستم شده است؟ چگونه اين ستم آغاز شد؟ چرا دشمنان حقوق زن اين چنين قاطع مي‌خواهند قوانين و آداب و رسومي را كه نقش مساوي را در جامعه براي زنان نمي‌شناسند پابرجا نگه دارند؟ چه كسي سود مي‌برد؟ چرا نيروهاي اجتماعي مبارز توان آن را دارند كه به فرودستي زنان پايان دهند و چگونه در مبارزه براي آزادي زنان منافع مشترك دارند؟ در اين كتاب ”ايولين ريد“ ريشه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ستم به زنان را از اجتماع پيش از تاريخ تا سرمايه‌داري دوره نوين بررسي مي‌نمايد.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما