فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
بازي‌درماني (هنر ارتباط با كودكان)
  • 170,000 تومان
  • با تخفیف: 170,000 تومان
بازي‌درماني (هنر برقراري ارتباط)
  • 115,000 تومان
  • با تخفیف: 115,000 تومان

بازي‌درماني (هنر ارتباط با كودكان)

  • 170,000 تومان

اين كتاب درباره آموخته‌هاي نويسنده از كودكان است، و به موضوعات مهمي در حوزه بازي‌درماني مي‌پردازد كه عبارتند از: معناي بازي در زندگي كودكان، و مراحل بازي در فرايند درمان با كودكان سازگار و ناسازگار پي‌بردن به درون مايه بازي كودكان در بازي‌درماني جنبه‌هاي منحصر به فرد، مفاهيم كليدي، و اهداف فلسفه و نظريه بازي‌درماني كودك محور در خصوص رابطه درماني بازي‌درماني آنچه كودكان در فرايند بازي‌درماني مي‌آموزند...

بازي‌درماني (هنر برقراري ارتباط)

  • 115,000 تومان

اين كتاب با رويكرد كودك محورانه نگاشته شده است. با مطالعه اين كتاب مي‌توان ايمان عميق نويسنده را به توانايي‌هاي ذاتي كودكان و عمق باورش را به روانشناسي انسان‌گرا و رويكرد مراجع‌محوري دريافت.آموزه‌هاي علمي و تجربي مطرح شده در اين كتاب مانع از درغلتيدن خواننده و درمانگران به وادي احساسات مي‌شود.شيوه‌هاي ضبط تصويري، اجراهاي زنده و نقش بازي‌هايي كه در كلاس‌ها و در جلسه‌هاي گروهي دقيقا ارزيابي مي‌شوند، پايبندي به اصول بازي درماني كودك‌ محورانه را تضمين مي‌كنند.

صفحه‌ی 1