فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي شناختي (نظريه فرآيند و روش‌شناسي)
  • 100,000 تومان
  • با تخفیف: 100,000 تومان

روانشناسي شناختي (نظريه فرآيند و روش‌شناسي)

  • 100,000 تومان

طي چند دهه اخيرء روانشناسي شناختي به عنوان يك رشته اصلي در روانشناسي جايگاه يافته است. پژوهشگران بي‌شماري در حال بررسي سوالاتي درباره شناخت و رابطه آن با تجارب روزمره هستند. در اينجا تعدادي از تاثيرگذارترين رويكردها را به اختصار معرفي مي‌كنيم.

صفحه‌ی 1