فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
هيچ چيز شخصي نيست
  • 80,000 تومان
  • با تخفیف: 80,000 تومان

هيچ چيز شخصي نيست

  • 80,000 تومان

جذابيت نيرمالا در فروتني و فقدان تظاهر او نهفته است، اين‌كه به هر چه در قلمرو تجربه ظاهر مي‌شود خوش آمد مي‌گويد، در بطن اين خوش‌آمدگويي يك دعوت وجود دارد به تحقيق عميق دروني به سوي هسته كيستي و چيستي‌مان. نيرمالا در اين كتاب بارها پرسش و پرسش‌گر را در آغوش بي‌زمانيش جاي مي‌دهد معطوف مي‌كند. زيبايي اين كتاب در آن است كه بخش بزرگي از طيف بيدار معنوي را پوشش مي‌دهدء از تجربه ابتدايي شخص از ذات حقيقي‌اش گرفته تا چالش‌هاي عملي كه همواره ما را به نگاهي نافذتر و دركي عميق‌تر فرا مي‌خواند از اين كه روح چگونه به شكل زندگي و فراسوي آن تجلي مي‌يابد. خواننده درمي‌يابد كه مولف در اين سخنراني‌ها و گفتگوها با تواضع دعوتش مي‌كند كه به درون خود نگاه كند و حقيقت وجودش را كشف نمايد. مولف مطابق شناختي كه از او دارم يك آموزگار صادق است كه براساس تجربه‌ها و دريافت‌هاي خود سخن مي‌گويد.

صفحه‌ی 1