فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تاريخ طبيعي تفكر انسان
  • 110,000 تومان
  • با تخفیف: 110,000 تومان

تاريخ طبيعي تفكر انسان

  • 110,000 تومان

كتاب تاريخ طبيعي تفكر انسان بر آن است تا رد پيدايش تفكر انسان را در جريان زندگي روزمره دنبال كند و نشان دهد كه تفكر به دنبال يافتن راه‌حل‌هايي براي مشكلات زندگي و ادامه‌ي بقاي آدمي است. اين كتاب دنباله‌ي يا بهتر است بگوييم پيش‌درآمد كتاب منشأهاي فرهنگي شناخت انسان استء اما كانون توجه آن به نسبت متفاوت است. آن كتاب طرح اين پرسش است كه چه چيزي شناخت انسان را يگانه يا منحصر به فرد مي‌كندء و پاسخ فرهنگ است. در كتاب حاضر نيز پرسشي مشابه مطرح است: چه چيزي شناخت انسان را منحصر به فرد مي‌كند؟ و پاسخ نيز مشابه است: تفكر انسان به شكلي بنيادين مبتني بر همكاري است. اما اين پرسش و پاسخ اندكي متفاوت به كتابي بسيار متفاوت انجاميده است. تك‌تك انسان‌ها مهارت‌هاي شناختي يگانه و توانمندي‌هاي منحصر به فردي را در خود تكوين مي‌بخشندء زيرا در ميان مهارت‌ها و آيين‌هاي فرهنگي گوناگونيء از جمله زباني متعارفء رشد مي‌كنند و به بلوغ مي‌رسندء و البته مهارت‌هاي يادگيري فرهنگي لازم را نيز در اختيار دارند. افراد مصنوعات و آيين‌هاي فرهنگي‌اي را كه با آنها مواجه مي‌شوند دروني مي‌كنند و سپس به واسطه‌ي آن‌ها با جهان پيرامون خود به تعاملات شناختي مي‌پردازند.

صفحه‌ی 1