������ ��������


تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
هشیاری
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان

هشیاری

  • 35,000 تومان

ناهُشیاری (Mindlessness)ء چنان بین مردم رایج است که کمتر کسی از ما قدر هُشیاری (Mindfulness) را می‌داند و یا از قدرت آن برای تغییر زندگی‌مان بهره می‌برد. این کتاب درباره آن آسیب‌های جسمی و روانی است که ما به خاطر ناهُشیاری هزینه سنگینی برای آن می‌پردازیم. علاوه بر اینء در این کتاب درباره مزایای هُشیاری در رابطه با مدیریت موثرترء توجه به گزینه‌های گوناگون و امکان عبور از محدودیت‌های ذهنی توضیح داده می‌شود. در فصل‌های این کتاب من توضیح می‌دهم چگونه ناهُشیاری ایجاد می‌شود و نشان می‌دهم چطور در زمان حال و در رابطه با جنبه‌های مختلف زندگی می توان هُشیاری بیشتری داشت. چون پیروی کورکورانه از قواعد و هُشیاری برحسب تعریف با هم ناسازگارندء این کتاب نسخه نمی‌پیچد. بسیاری از کسانی که با من در انجام تحقیقات هشیاری همکاری داشته‌اند همانند خودم متوجه شده‌اند که تأمل درباره هًشیاری و ناهُشیاری نگرش انسان را نسبت به دنیا تغییر می‌دهد.

صفحه‌ی 1