������ �������� ���������� ����������


تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
روانشناسی سلامت (مفاهیم بنیادی در روانشناسی سلامت)

روانشناسی سلامت (مفاهیم بنیادی در روانشناسی سلامت)

  • 135,500 تومان

روانشناسی سلامت یکی از شاخه‌های فرعی و نسبتا جدید روانشناسی است که به موضوعاتی چون تاصیرات عوامل روانی، شرایط اجتماعی، عوامل زیستی، صفاتی شخصیتی و سبک زندگی بر سلامت بیماری و نحوه پاسخ دهی افراد نسبت به بیماری می‌پردازد. این رشته تمامی جنبه‌های سلامت و بیماری را در گستره زندگی مد نظر قرار می‌دهد و در عین خال، بر ارتقا و حفظ سلامت، به ویژه با تاکید بر ایجاد رفتارهای سلامت در افراد، متمرکز است. از دیگر حوزه‌های مورد توجه در این رشته، پیش‌گیری از بروز و نیز درمان بیماری‌ها با توجه به تاثیرات عواملی چون استرس، صفات فردی و عادات گوناگون است. پرداختن به سبب‌شناسی و وابسته‌ها و همایندهای سلامت و بیماری، یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در روانشناسی سلامت است. در نهایت، روانشناسی سلامت نقش مهمی را در بهبود سیستم‌های مراقبت از سلامت و سیاست گذاری‌های مرتبط با آن داراست.

صفحه‌ی 1