فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

������ �������� ����������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
بازیگر
  • 95,000 تومان
  • با تخفیف: 95,000 تومان
آوای دانش
  • 75,000 تومان
  • با تخفیف: 75,000 تومان
4 پیمان
  • 75,000 تومان
  • با تخفیف: 75,000 تومان

بازیگر

  • 95,000 تومان

همه ما زندگی را به عنوان موجوداتی اصیل و معتبر، آغاز کردیم، ولی در فرایند رشد و بلوغ، این اصالت و اعتبار، دچار آشفتگی، و می‌توان گفت فراموشی شد. یاد گرفتیم بر اساس انتظارات دیگران از خود، رفتار کنیم. تظاهر کردن و نادیده انگاشتن تظاهر دیگران را یاد گرفتیم. در داستان بشریت، راستی را تبدیل به نمایش کرده‌ایم. ولی راستی، در ژرفای نمایش، در انتظار پرتو افشانی است. زیر همه این نمایش‌ها، راستی، جز همین انسان نیست. شما نیر همانند دیگرانء براساس طرح و نقشه زیست‌شناختی حیاتء رشد می‌کنید. انرژیء معمار یا هنرمند است. انرژیء اهمیت دارد و موجب تکامل می‌شود. شما توسط نیروی توقف‌ناپذیر انرژی طراحیء متولدء و تهذیب شده‌اید. در لحظه آغاز درکء آموزش را شروع کرده‌اید. حتی در زهدان مادرء ثانیه به ثانیهء به رمز و رازهای انسان بودن دست یافته‌اید.

آوای دانش

  • 75,000 تومان

آنچه تفکر می‌نامیم، آوای دانش است که داستان‌ها را بسط می‌دهد، آنچه را می‌دانید به شما می‌گوید و به آنچه نمی‌دانید، معنا می‌بخشد. موضوع این است که آن صدا، شما را وادار می‌سازد به کاری علیه خود اقدام نکنید. هرگاه آوای دانش، صدای وحدت و انسجام شود، به حقیقت بازمی‌گردید، به عشق بازمی‌گردید، به بهشت بازمی‌گردید و دوباره در سعادت زندگی می‌کنید.

4 پیمان

  • 75,000 تومان

ما هزاران پیمان با خویشتن، دیگران، رویای زندگی، خداوند، جامعه، پدر، مادر، همسر و فرزندان خود داریم. پیمان‌های مهم آنهایی است که با خود بسته‌ایم. انسان در این پیمان‌ها به خود می‌گوید کیست، چه احساسی دارد، اعتقادات او چیست و چگونه رفتار می‌کند. نتیجه این پیمان‌ها، همان شخصیت خویشتن است. انسان در این پیمان‌ها می‌گوید: «این من هستم. این اعتقاد من است. بعضی از کارها را می‌توانم انجام بدهم و بعضی از کارها را نمی‌توانم. این حقیقت است. آن تخیل است. این ممکن است. آن ممکن نیست.» اگر می‌خواهید زندگی شاد و خوب داشته باشید، باید به اندازه کافی به خود شجاعت دهید که پیمان‌های مبتنی بر هراس را درهم بشکنید و اقتدار شخصی را مطالبه کنید. پیمان‌های مبتنی بر هراس، موجب مصرف نیروی بسیاری می‌شوند، ولی پیمان‌های مبتنی بر عشق، به ما کمک می‌کنند نیروی خود را حفظ و نیروی بیشتری کسب کنیم.

صفحه‌ی 1