������ ���������� ������������


تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز
  • 42,000 تومان
  • با تخفیف: 42,000 تومان

فیزیولوژی اعصاب و غدد درون‌ریز

  • 42,000 تومان

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس ”فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)“ به ارزش 3 واحد تدوین شده است و دارای این عناوین می‌باشد: فنون و روش‌های تحقیق در علوم اعصاب، سوخت و ساز یاخته‌های عصبی، ویژگی‌های ساختمانی و عملی یاخته‌های عصبی، سیناپس و انتقال پیام‌ها بین نورون‌ها، بافت همبند عصبی، چگونگی ایجاد و شکل‌گیری دستگاه عصبی مرکزی، سیستم‌ها حسی دستگاه عصبی، سیستم‌های حرکتی دستگاه عصبی، مغز و حالات هیجانی، اعمال عالی دستگاه عصبی، دستگاه عصبی خودکار، اعصاب مرکزی و نخاعی، تفاوت‌های ساختمانی و عملی نیمکره‌های مغز، فیزیولوژی غدد درون‌ریز.

صفحه‌ی 1