�������� ���������� ������


تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
مبانی مددکاری اجتماعی
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان
مبانی مددکاری اجتماعی
  • 12,000 تومان
  • با تخفیف: 12,000 تومان

مبانی مددکاری اجتماعی

  • 35,000 تومان

کتاب حاضر برای نخستین بار در سال 1377 به چاپ رسید و تا سال 1390 پنج نوبت تجدید چاپ شد. با عنایت به ضرورت بازنگری در شکل و محتوای کتاب، این امر طی سال 1392 انجام پذیرفت و ویرایش دوم آن منتشر شد. مزیت کتاب حاضر، جامعیت نسبی ان نسبت به مفاهیم و موضوع‌های اصلی مددکاری اجتماعی است و بر همین اساس کاربران آن در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته مددکاری اجتماعی و همچنین دانشجویان رشته‌های مرتبط نظیر مشاوره، روانشناسی بالینی، تعاون و رفاه اجتماعی و... آن را مرجعی برای نیازمندی‌های علمی و حرفه‌ای خود تلقی می‌کنند. به همین دلیل در چاپ هفتم سعی شده است علاوه بر مباحث جدید، مطالب کاربردی نیز گنجانده شود.

مبانی مددکاری اجتماعی

  • 12,000 تومان

مددکاری اجتماعی، نه تنها در ایران، بلکه در جهان نیز به عنوان یک رشته علمی کاربردی و یک حرفه انسانی، اجتماعی جدید مطرح است و در سال پایانی قرن حاضر، یکصدمین سال تاسیس خود را در پیش روی دارد ولی علی‌رغم جوانی خود توسعه چشم‌گیری داشته است بگونه‌ای که در اغلب کشورهای پیشرفته جهان به صورت یک رشته شناخته شده دانشگاهی و در نهایت یک حرفه آشنا و مورد نیاز در بخش‌های مختلف جامعه، مسولیت متنوع و گسترده‌ای را به عهده دارد. در کشور ما علی‌رغم نزدیک شدن این رشته به چهلمین سال تاسیس خود، هنوز برای بسیاری از اقشار جامعه و حتی بخشی از دست‌اندکاران و سیاستگزاران امور اجتماعی ناشناس مانده است....

صفحه‌ی 1