فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

�������� ��������������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
هنر معترض
  • 65,000 تومان
  • با تخفیف: 65,000 تومان

هنر معترض

  • 65,000 تومان

نه زمین مسطح است و نه واقعیت. واقعیت پیوسته است، چندگانه، هم‌زمان، پیچیده و وافر و بخشی از آن هم نامرئی است. تنها تخیل می‌تواند چنین چیزی را درک و این درک را از راه هنر آشکار کند. واقعیت هنر واقعیت تخیل است.

صفحه‌ی 1