فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

���������� ��������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
آناتومی تنه
 • 99,500 تومان
 • با تخفیف: 99,500 تومان
آناتومی (اندام فوقانی اندام تحتانی)
 • 115,000 تومان
 • با تخفیف: 115,000 تومان
استخوان‌شناسی به همراه مفاصل (با سی‌دی)
 • 295,000 تومان
 • با تخفیف: 295,000 تومان
پندهایی برای راهنمایی (فرانسه)
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
فایل صوتی معنویت یک علم است
 • 9,000 تومان
 • با تخفیف: 9,000 تومان
معنویت یک علم است (کتاب گویا)
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
معنویت یک علم است (انگلیسی)
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
معنویت یک علم است (آلمانی)
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
طب روح (انگلیسی)
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
راه کمال (کتاب گویا)
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
راه کمال (سی‌دی ام پی تری) کتاب گویا
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
راه کمال (جیبی)
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان

آناتومی تنه

 • 99,500 تومان

آناتومی تنه

آناتومی (اندام فوقانی اندام تحتانی)

 • 115,000 تومان

تشریح عضلات بدن، عملکرد، عصب دهی و خون رسانی بیش از 250 تصویر از عضلات، اعصاب و شریان‌ها تشریح نکات بالینی، بیماری‌های عضلانی، عروقی و عصبی آناتومی سطحی شایع‌ترین و رییشن‌های عضلانی، عروقی و عصبی تصاویر آرتریم، وینوگرام و لیمفنجیوگرم از عروق بدن جدول عضلات، عروق، اعصاب و تقسیم بندی آن ها فهرست تفصیلی و ایندکس اصطلاحات تخصصی

استخوان‌شناسی به همراه مفاصل (با سی‌دی)

 • 295,000 تومان

تشریح مفاصل بدن به همراه بررسی حرکات، عروق، اعصاب و اختلال شایع مفصلی بیش از 360 تصویر از استخوان‌ها و مفاصل بدن اشاره به نکات بالینی و شرح بیماری‌های استخوانی همراه با تصاویر تشخیصی شرح شایع‌ترین و رییشن‌های استخوانی و آناتومی سطحی بررسی آناتومی رادیولوژیک با بیش از 90 تصویر رادیوگرافی ام آر ای و سی تی اسکن فهرست تفصیلی و ایندکس کامل شامل اصطلاحات تخصصی

فایل صوتی معنویت یک علم است

 • 9,000 تومان

در نگاه اول، عنوان کتاب و قرار گرفتن دو کلمه «علم» و «معنویت» در کنار هم ممکن است سبب شگفتی شود. زیرا طرز تفکر حاکم بر علوم جدید از لحاظ تاریخی، کم و بیش، بر پایه اختلاف و گاه تقابل با برخی شیوه‌های فکری ناشی از سنت‌های دینی شکل گرفته و از این جاست که ایمان مغایر عقل، اعتقاد ضد تجربه و علم در تعارض با معنویت به شمار آمده است. مولف ضمن دعوت خواننده به چنین برداشتی، تاکید می‌ورزد که قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان می‌گردد.
زمان: 5 ساعت و 21 دقیقه
AudioBook mp3

معنویت یک علم است (کتاب گویا)

 • 50,000 تومان

در نگاه اول، عنوان کتاب و قرار گرفتن دو کلمه «علم» و «معنویت» در کنار هم ممکن است سبب شگفتی شود. زیرا طرز تفکر حاکم بر علوم جدید از لحاظ تاریخی، کم و بیش، بر پایه اختلاف و گاه تقابل با برخی شیوه‌های فکری ناشی از سنت‌های دینی شکل گرفته و از این جاست که ایمان مغایر عقل، اعتقاد ضد تجربه و علم در تعارض با معنویت به شمار آمده است. مولف ضمن دعوت خواننده به چنین برداشتی، تاکید می‌ورزد که قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان می‌گردد.
زمان: 5 ساعت و 21 دقیقه
AudioBook mp3

معنویت یک علم است (انگلیسی)

 • 150,000 تومان

دکتر بهرام الهی که خود استاد دانشگاه و جراح اطفال است، مقصود از نگارش این کتاب را که بر پایة تعلیمات پدرش استاد الهی(1353- 1274) شکل گرفته، ارائة نگرشی تازه در مقولة معنویت می‌داند. دکتر الهی نشان می‌دهد که علم معنویت و علوم مادی گرچه هریک در بعد ویژة خود دامنه‌ای گسترده دارند، اما از یکدیگر جدا نیستند. معنویت علمی است تجربی، مستقل، استوار بر حقایق ملموس و قابل اثبات، و دارای مبانی و اصول خاص خود، که باید با همان نگرش علمی و تجربی و منطق عقلانی که دست‌مایة هر دانشجو یا محقق علوم تجربی است، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. مؤلف ضمن دعوت خواننده به چنین برداشتی، تأکید می‌ورزد که قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان می‌گردد.

معنویت یک علم است (آلمانی)

 • 150,000 تومان

دکتر بهرام الهی که خود استاد دانشگاه و جراح اطفال است، مقصود از نگارش این کتاب را که بر پایة تعلیمات پدرش استاد الهی(1353- 1274) شکل گرفته، ارائة نگرشی تازه در مقولة معنویت می‌داند. دکتر الهی نشان می‌دهد که علم معنویت و علوم مادی گرچه هریک در بعد ویژة خود دامنه‌ای گسترده دارند، اما از یکدیگر جدا نیستند. معنویت علمی است تجربی، مستقل، استوار بر حقایق ملموس و قابل اثبات، و دارای مبانی و اصول خاص خود، که باید با همان نگرش علمی و تجربی و منطق عقلانی که دست‌مایة هر دانشجو یا محقق علوم تجربی است، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. مؤلف ضمن دعوت خواننده به چنین برداشتی، تأکید می‌ورزد که قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان می‌گردد.

طب روح (انگلیسی)

 • 150,000 تومان

در این کتاب دکتر بهرام الهی، استاد جراحی کودکان و مؤلف چند کتاب در این زمینه، ما را به کشف واقعیت اخلاق دعوت می‌کند تا وجود خود را به «حقیقت» بدل کنیم. ممارست مداوم و سختگیری عالمانه از خصایص بارز مؤلف است. حاصل این تلاش، نشان دادن تصویر روشنی است از آناتومی روح آدمی (ارگانیزم معنوی انسان) و فرایندی که موجب رشد روحی او می‌گردد. در این فرایند، نقش اخلاق، یا به بیانی دیگر، نقش عمل به اصول اخلاق اصیل، نقشی بس حیاتی است، از آن رو که اخلاق اصیل غذای روح است و بدون آن رشد روح امکان پذیر نیست. همراه با رشد روح، میدان ادراک انسان نیز گسترش می‌یابد، بر آگاهی و احاطة ذهنی‌اش افزوده می‌شود. آن گاه، زمانی انسان به مرحلة نهایی رشد روحی خود می‌رسد که یکایک اجزاء هستی را، چنانکه هست بشناسد. در چنین مرتبه‌ای است که انسان، خود به حقیقت تبدیل می‌شود.

راه کمال (کتاب گویا)

 • 50,000 تومان

این کتاب جدیدترین ویراست از کتاب La Voie de la Perfection است که پس از بازنگری کامل و اصلاحات گستردة مؤلف- دکتر بهرام الهی- تجدید چاپ می‌شود. بسیاری از فصول این کتاب بر اساس جدیدترین تحقیقات علمی و سیستماتیک نویسنده در سال‌های اخیر تدوین شده که ضمناً موضوع سخنرانی‌های متعدد او در دانشگاه سوربن و دیگر مراکز علمی اروپا و امریکا نیز قرار گرفته است. در این کتاب دکتر بهرام الهی حاصل کار و تحقیقات خود را که مبتنی بر اصول تعلیمات پدرش، استاد الهی است و خود امانت‌دار آن می‌باشد، ارائه می‌دهد. کوشش مؤلف مصروف بر این است که محورهای اصلی فلسفة استاد را به زبانی ساده تشریح کند. این مجموعه فشرده‌ای است از آنچه که آن را «معنویت فطری» نامیده است.
با شنیدن کتاب مورد علاقه‌تان، تنش هنگام رانندگی، و اتلاف وقت ماندن در ترافیک، انتظار در صف و... را کم کنید و از وقت خود بیشترین بهره را ببرید.
زمان: 7 ساعت و 22 دقیقه
AudioBook mp3

راه کمال (سی‌دی ام پی تری) کتاب گویا

 • 60,000 تومان

این کتاب جدیدترین ویراست از کتاب La Voie de la Perfection است که پس از بازنگری کامل و اصلاحات گستردة مؤلف- دکتر بهرام الهی- تجدید چاپ می‌شود. بسیاری از فصول این کتاب بر اساس جدیدترین تحقیقات علمی و سیستماتیک نویسنده در سال‌های اخیر تدوین شده که ضمناً موضوع سخنرانی‌های متعدد او در دانشگاه سوربن و دیگر مراکز علمی اروپا و امریکا نیز قرار گرفته است.
در این کتاب دکتر بهرام الهی حاصل کار و تحقیقات خود را که مبتنی بر اصول تعلیمات پدرش، استاد الهی است و خود امانت‌دار آن می‌باشد، ارائه می‌دهد. کوشش مؤلف مصروف بر این است که محورهای اصلی فلسفة استاد را به زبانی ساده تشریح کند. این مجموعه فشرده‌ای است از آنچه که آن را «معنویت فطری» نامیده است.

کتاب صوتی:
کتاب صوتی (گویا) یا Audio Book همانطور که از نامش پیداست فایل‌های صوتی است که در آن متن کتاب توسط فردی خوانده شده است.
از مزایای آن می‌توان دسترسی سریع، حمل آسان و قابلیت استفاده در مکان‌های گوناگون را نام برد. کتاب‌های گویا می‌توانند بخش قابل توجه‌ای از زمان‌های غیر کارآمد را به مفیدترین و موثرترین شکل ممکن پر کنند. برای مثال در سفرهای شهری و بین شهری، در مواقع پیاده‌روی، انتظار در صف‌های طولانی و بسیاری از موارد دیگر می‌توان مورد استفاده قرار گیرند.
این کتاب صوتی از تعدادی فایل‌های مختلف (بر اساس فصول کتاب) تشکیل شده است که فرمت آن‌ها MP3 می‌باشد می‌توان فایل‌ها را در کامپیوتر، MP3 Player و تمام موبایل‌هایی که قابلیت پخش فایل‌های MP3 را دارند اجرا کرد.

راه کمال (جیبی)

 • 110,000 تومان

این کتاب جدیدترین ویراست از کتاب La Voie de la Perfection است که پس از بازنگری کامل و اصلاحات گستردة مؤلف- دکتر بهرام الهی- تجدید چاپ می‌شود. بسیاری از فصول این کتاب بر اساس جدیدترین تحقیقات علمی و سیستماتیک نویسنده در سال‌های اخیر تدوین شده که ضمناً موضوع سخنرانی‌های متعدد او در دانشگاه سوربن و دیگر مراکز علمی اروپا و امریکا نیز قرار گرفته است. در این کتاب دکتر بهرام الهی حاصل کار و تحقیقات خود را که مبتنی بر اصول تعلیمات پدرش، استاد الهی است و خود امانت‌دار آن می‌باشد، ارائه می‌دهد. کوشش مؤلف مصروف بر این است که محورهای اصلی فلسفة استاد را به زبانی ساده تشریح کند. این مجموعه فشرده‌ای است از آنچه که آن را «معنویت فطری» نامیده است.

1  صفحه‌ی 1