فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

���������� ��������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
اسرار سایه (رمزگشایی از نیمه تاریک وجود)
  • 67,000 تومان
  • با تخفیف: 67,000 تومان
مرد مرد
  • 210,000 تومان
  • با تخفیف: 210,000 تومان

اسرار سایه (رمزگشایی از نیمه تاریک وجود)

  • 67,000 تومان

رابرت بلای در کتاب اسرار سایه ما را به اهمیت جستجو و چگونگی سفر به درون برای شناخت نیمه تاریک روان نوید می‌دهد. سایه به تغییر یونگ، مجرم بالقوه‌ای درون شماست.

مرد مرد

  • 210,000 تومان

قهرمان کیست؟ از بهشت رانده شده‌ای است که عزم بازگشت به بهشت دارد. این کتاب دست آورد 10 سال کار بلای با مردان در طی جلسه‌ها و همایش‌هایی است که او به آنها کمک می‌کرد تا معنای ژرف رشادت و مردانگی را دوباره کشف کنند. معنایی که ورای عقاید و باورهای سطحی جامعه امروزی آنها است. بلای با استفاده از داستان‌های کهن، تصاویری از توانمردی و مردانگی سرزنده که هم حامی است و هم تعادل احساسی و روانی را نشان می‌دهد، برای ما ترسیم می‌کند. روشی همچون مولوی در مثنوی معنویش که با استفاده کردن از داستان‌های عامیانه سعی در آشکار کردن عمق معنویت می‌نماید.

صفحه‌ی 1