���������� ����������


تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
لیبرالیسم ایرانی (رویا یا توهم)
  • 24,000 تومان
  • با تخفیف: 24,000 تومان

لیبرالیسم ایرانی (رویا یا توهم)

  • 24,000 تومان

رویا یا توهم .... رویا آرزویی دست یافتنی است که تلاش برای دستیابی به آن معنابخش زندگی است. این که امروز ما انسانها در غارها یا بر فراز درختان زندگی نمی کنیم، مدیون کسانی هستیم که شهامت و استعداد رویاپردازی را داشته‌اند. مارتین لوترکینگ در نطق مشهور خود می‌گوید: من یک رویا دارم، رویای آن که روزی در آلاباما، با آن نژاد پرستانش، آری در همین آلاباما، پسرها و دخترهای کوچک سیاه پوست بتوانند... دست در دست پسرها و دخترهای کوچک سفید پوست بگذارند. من امروز یک رویا دارم، رویای آنکه .... بخشی از رویاهای مارتین لوترکینگ امروز به واقعیت بدل شده است. اما توهم خوابی آشفته است که هرگونه تلاش برای رسیدن به آن موجب فاجعه‌ای برای خود و جامعه است.

صفحه‌ی 1