فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

���������� �������������������� ������������������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
یوگا و کریا (دوره درسی روشمند تکنیک‌های کهن تانترایی یوگا و کریا)
یوگانیدرا
 • 230,000 تومان
 • با تخفیف: 230,000 تومان
ساختارشناسی یوگا
 • 105,000 تومان
 • با تخفیف: 105,000 تومان
آسانا پرانایاما مودرا باندا (ساتیاناندا یوگا)
 • 280,000 تومان
 • با تخفیف: 280,000 تومان
فواید وضعیت‌های معکوس در یوگا
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
هاتایوگا (تمرین‌های مقدماتی و پیشرفته)
 • 550,000 تومان
 • با تخفیف: 550,000 تومان
یوگاسوتره‌های پتنجلی
 • 225,000 تومان
 • با تخفیف: 225,000 تومان
آموزش مراقبه (مدی‌تیشن تمرینات تانتریک برای پاک‌سازی جسم و روان)
هنر وانهادگی (یوگانیدرا)
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
هاتا یوگا (تمرینات مقدماتی و پیشرفته)
 • 420,000 تومان
 • با تخفیف: 420,000 تومان

یوگا و کریا (دوره درسی روشمند تکنیک‌های کهن تانترایی یوگا و کریا)

 • 425,000 تومان

این کتاب دوره درسی کامل آموزش یوگای تلفیقی (انتگرال یوگا) است که برای رشد و شکوفایی هر جنبه وجود ترکیبی از شیوه‌های گوناگون یوگا را به نحوی روشمند و علمی ارائه می کند. شاخه‌های گوناگون یوگا، هاتا‌یوگا، راجا‌یوگا، مانترا یوگا، کارما یوگا، بهاکتی‌یوگا، جنانا یوگا و کریا یوگا با تاکید خاص بر تمرین و کاربرد آنها در زندگی روزمره گام به گام معرفی و آموزش داده می‌شود. هدف کتاب این است که با تمرین یوگای تلفیقی در چهارچوب مکتب ساتیا ناندا، سلامت بدنی کامل آرامش ذهن و پایداری ذهنی شفافیت کامل عقلی و دانش و آگاهی معنوی برتر در رهروی یوگا پرورش یابد. کتاب دربرگیرنده جوهر آموزش‌های سوامی ساتیا ناندا ساراسواتی و منبع بی‌همتای اطلاعات برای مربی‌ها و شاگردهای یوگا است. تکنیک‌هایی که در کتاب آمده بر پایه درس‌های ودایی کهن می‌باشد که در طول قرن‌ها از استاد به شاگرد منتقل شده تا دراین زمانه از سوامی شیواناندا به شاگردش سوامی ساتیاناندا و اکنون به ما برسد. کتاب به روشی تدوین شده‌ است که خواننده انگار که در مدرسه یوگای بیهار از یک استاد دلسوز درس‌ها را می‌آموزد و به تدریج و گام به گام در تمرین‌ها پیش رود تا سودمندی‌های تمرین روشمند و منظم در تمام ابعاد زندگی او آشکار شود. هر انسان یک هستی متشکل از بدن، ذهن و آگاهی است. این کتاب رویکردی تلفیقی به یوگا و به طور کلی به زندگی است؛ بنابراین ابتدا تا پایان سادهانایی را در اختیار شما می‌گذارد تا بتوانید در راه تعالی درونی به سوی یگانگی و هماهنگی سفر کنید.

یوگانیدرا

 • 230,000 تومان

یوگا نیدرای ساتیاناندا تکنیکی ساده و عمیق است که سوامی ساتیاناندا ساراسواتی آن را با اقتباس از روش کهن تانترایی نیاسا ابداع کرده است. این کتاب تئوری یوگانیدرا را د رهر دو چهارچوب یوگایی و علمی شرح می‌دهد و کاربردهای گوناگون این تکنیک را برای آرمیدگی عمیقء مدیریت و درمان استرسء ارتقای فرایند یادگیری در حیطه آموزشء هماهنگی در ناهشیار عمیق و بیدار کردن توان نهفته درونیء و نیز همچون یک تکنیک مراقبه در اختیار شما قرار می‌دهد. یک بخش پژوهش در یوگانیدرا و فرایندهای مغزی مربوط به آن در پایان کتاب آمده است. این تکنیک روشمند القای آرمیدگی کامل ذهنیء هیجانی و فیزیکی برای همه مناسب است. تکنیک‌های برنامه‌ریزی ذهن نیمه هشیار با عبارت تاکیدی و تلقین در روانشناسی امروزی بر پایه این روش کهن تانترایی است.

ساختارشناسی یوگا

 • 105,000 تومان

کتاب ساختارشناسی یوگا مفاهیم اصلی یوگیانه و تمریناتی که بنیان یوگای بیهار یا یوگای ساتیاناندا را شکل مس‌دهندء بیان می‌کند. این آموزه‌های اولیه سوامی ساتیاناندا ساراسواتی درک عمیق‌تری از یوگا و کاربردهای عملی روزمره آن به خواننده کتاب می‌دهند. در اینجا تمرینات اصلی و مراقبه بیان شده‌اند و بر مدیریت ذهن و گسترش آگاهی تاکید شده است. این کتاب به دوره زمانی خاصی تعلق ندارد زیرا هنر و دانش یوگا را از دیدگاه یک استاد بیان می‌کند.

آسانا پرانایاما مودرا باندا (ساتیاناندا یوگا)

 • 280,000 تومان

کتاب آسانا پرانایاما مودرا باندا یکی از روشمندترین کتاب‌های راهنمای هاتا یوگا در جهان است که نخستین بار در سال 1969 چاپ و پس از آن بارها تجدید چاپ شده است. این کتاب که به زبان‌های بسیار ترجمه شده کتاب درسی اصلی معلمان و شاگردان بیهار یوگا ساتیاناندا یوگا و بسیاری از سنت‌های دیگر یوگا است.

فواید وضعیت‌های معکوس در یوگا

 • 70,000 تومان

وضعیت‌های معکوس برای رسیدن به حالت‌ها و فرم‌های مناسب فیزیکی و روانی برای اکثر افراد توصیه شده است. این آساناها سیستم عصبی را در کمترین زمان آرام می‌کنند. بنابراین به افرادی که درگیر فعالیت‌های کم تحرک با کارهای فکری و تنش‌آور دنیای امروز هستند، انجام آن‌ها توصیه می‌شود. با انجام حرکات معکوس، مسیر حرکت پرانا نیز معکوس شده و کانال‌های مسدود شده، باز می‌شوند. نهایتا با بازشدن گرفتگی‌های موجود در مسیر حرکت پرانا و جریان صحیح آن در بدن، نیروی حیاتی به‌طور موثری به وظایف خود عمل خواهد کرد.

هاتایوگا (تمرین‌های مقدماتی و پیشرفته)

 • 550,000 تومان

یوگا هنر زندگی مردن است. دانشی است که باید با زندگی روزانه ی هر فرد بیامیزد، زیرا بر رشد تمام جنبه های حیاتی انسان، اعم از جسمی، روانی و روحی تاثیر به سزایی دارد. یوگا برگرفته از واژه ی یوگ به معنی «اتحاد و به هم پیوستن» است. این اتحاد در اصطلاح معنوی به زبان سانسکریت عبارت است از پیوند آگاهی خالص فردی با روح کیهانی. یوگا ایجاد کننده ی هماهنگی و توازن بین جسم، روان و روح است. سیستم علم - عملی یوگا این توازن را از طریق انجام تمرین های جسمی، تنفسی، مودراها و قفل انرژی، تمرین های نظافتی و مراقبه تامین می کند.

یوگاسوتره‌های پتنجلی

 • 225,000 تومان

«یوگاسوتره‌ها» به وسیله پتنجلی نوشته شده و دارای 996 سوتره می‌باشد سوتره‌های پتنجلی به عنوان دقیق‌ترین و عملی‌ترین متنی است که تاکنون درباره یوگا نوشته شده است. برخی از سوتره‌ها به مواردی اشاره دارد که در حد تجربه و فهم انسان معمولی نیست این عدم درک به این سبب است که فهم عقلانی مورد توجه نیست. یک پرتوجوی روحی که یوگای پتنجلی یا هر سیستم دیگری را تمرین می‌کند، توانایی و بصیرت و درکش به طور تصاعدی افزایش می‌یابد تا جایی که وجود خود را عمیق‌تر درک کرده و راه روحی خود را بهتر ادامه می‌دهد....

آموزش مراقبه (مدی‌تیشن تمرینات تانتریک برای پاک‌سازی جسم و روان)

 • 75,000 تومان

در حین مراقبه، بین سطوح بالای ذهن و مغز که توسعه‌ی آگاهی نامیده شده و میدان آگاهی یا هوشیاری که به نام آگاهی بیدار نامیده شده است ارتباط برقرار می‌شود. با ایجاد این ارتباط، مراقبه کننده موفق می‌شود ارتعاش‌های بالاتر آگاهی را درک کند. این ارتعاش‌های ظریف در سطح ماورای آگاهی همیشه وجود دارند، ولی معمولا‌ قابل درک نبوده و جنبه‌های عمیق خود را تنها در مراقبه نشان می‌دهند.

هنر وانهادگی (یوگانیدرا)

 • 120,000 تومان

یوگانیدرا از دو واژة سانسکریت ”یوگا“ به معنی اتحاد یا تمرکز آگاهی و ”نیدرا“ به معنی خواب اقتباس شده است و روش نیرومندی است در وانهادگی هوشیارانه. در حالت یوگانیدرا خواب وجود ندارد بلکه شخص در حالت استراحت کامل قرار می‌گیرد و آگاهی او در سطوح عمیق ذهن در حال عمل است. به این جهت اغلب یوگانیدرا را خواب روانی یا وانهادگی عمیق با آگاهی درونی می‌نامند که در آن، فرد در آستانه بین خواب و بیداری قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر این حالت مرز بین نیم‌هوشیاری و ناهوشیاری در بعدی هم‌زمان است.

هاتا یوگا (تمرینات مقدماتی و پیشرفته)

 • 420,000 تومان

یوگا هنر زندگی کردن است، دانشی است که باید با زندگی روزانه هر فرد عجین شود زیرا که بر تمام جنبه‌های حیاتی، اعم از جسمی، روانی و روحی تاثیر به سزایی دارد. یوگا ترکیبی است از واژه یوگ به معنی «اتحاد، بهم پیوستن». این اتحاد در اصطلاح معنوی به زبان سانسکریت عبارتست از پیوند آگاهی خالص فردی با روح کیهانی. یوگا ایجادکننده هماهنگی و توازن بین جسم، روان و روح است. سیستم علمی ـ عملی یوگا این توازن را از طریق انجام تمرینات جسمی، تنفسی و مودراها و قفل‌های انرژی و نظافتی و مراقبه تامین می‌کند. این تمرینات فرد را قادر می‌سازد تا به حقیقت واقعی بدن دست یابد.

صفحه‌ی 1