������������ ��������


تولیدکننده
بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
8 گفتار درباره موسیقی 5
 • 169,500 تومان
 • با تخفیف: 169,500 تومان
8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 1 (کتاب گویا)
 • 21,500 تومان
 • با تخفیف: 21,500 تومان
فایل صوتی 8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 2
 • 14,000 تومان
 • با تخفیف: 14,000 تومان
8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 2 (کتاب گویا)
 • 20,500 تومان
 • با تخفیف: 20,500 تومان
فایل صوتی 8 گفتار درباره موسیقی 4
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان
8 گفتار درباره موسیقی 4 (کتاب گویا)
 • 21,500 تومان
 • با تخفیف: 21,500 تومان
8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 3 (کتاب گویا)
 • 27,500 تومان
 • با تخفیف: 27,500 تومان
8 گفتار درباره موسیقی 4
 • 172,500 تومان
 • با تخفیف: 172,500 تومان
8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 1
 • 295,000 تومان
 • با تخفیف: 295,000 تومان
124 قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران (سی‌دی)

8 گفتار درباره موسیقی 5

 • 169,500 تومان

کتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه «گفتارهایی درباره فلسفه موسیقی»، مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، و نوشته‌های دکتر داریوش صفوت است، که در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. رسالتی که دکتر صفوت از ابتدا در خود می‌دید، روشن کردن تعریف و تحدید موسیقی اصیل ایرانی بود. بحث این موضوع که چه اثر و خاصیتی از یک موسیقی باید ساطع شود و چه کمیت و کیفیتی داشته باشد تا روح و جوهر موسیقی اصیل ایرانی را منتقل سازد. او این موسیقی را چون امانتی می‌دانست که باید از گزند آلودگی‌ها حفظ کند و پاک به نسل‌های آینده تحویل دهد.

8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 1 (کتاب گویا)

 • 21,500 تومان

با صدای: شهره روحی
درباره فلسفه موسیقی تا کنون در زبان فارسی کتاب مستقلی تصنیف نشده است، و در واقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله پر رمز و راز وجود نداشته. کتاب حاضر گام نخستین در راه پر کردن این خلاء فرهنگی است، و به طوری که از اسم آن پیداست، مجموعه گفتارهایی است که دکتر صفوت با استفاده’ آگاهانه از فرصت‌های مغتنم، به توجیه پاره‌ای از وجوه بنیادین فلسفه موسیقی پرداخته است.
زمان: 6 ساعت و 45 دقیقه
AudioBook mp3

فایل صوتی 8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 2

 • 14,000 تومان

گوینده: کامبیز خلیلی
کتاب حاضر شامل هشت سخنرانی دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه موسیقی است. فلسفه موسیقی از دید او، نگرش، طرز زندگی، شیوه پرداختن موسیقی‌دان به موسیقی و تأثیرات موسیقی اوست. از دید دکتر داریوش صفوت، فلسفه موسیقی باید برگرفته از حکمت و معنویت باشد. در قسمت حکمت، عقل متجلی است از نور اشراق و هدایت و در قسمت معنویت مبتنی بر سلوک و تقوا. مطالب سخنرانی‌هایی که در این مجلد گردآوری شده‌اند، شامل مباحثی است از قبیل فایده عام و خاص موسیقی، منفعت موسیقی، صحت و فساد، حرمت موسیقی، حقیقت و مجاز، قدرت‌های روحی و ...
زمان: 5 ساعت و 50 دقیقه
AudioBook mp3

8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 2 (کتاب گویا)

 • 20,500 تومان

با صدای: کامبیز خلیلی
کتاب حاضر شامل هشت سخنرانی دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه موسیقی است. فلسفه موسیقی از دید او، نگرش، طرز زندگی، شیوه پرداختن موسیقی‌دان به موسیقی و تأثیرات موسیقی اوست. از دید دکتر داریوش صفوت، فلسفه موسیقی باید برگرفته از حکمت و معنویت باشد. در قسمت حکمت، عقل متجلی است از نور اشراق و هدایت و در قسمت معنویت مبتنی بر سلوک و تقوا. مطالب سخنرانی‌هایی که در این مجلد گردآوری شده‌اند، شامل مباحثی است از قبیل فایده عام و خاص موسیقی، منفعت موسیقی، صحت و فساد، حرمت موسیقی، حقیقت و مجاز، قدرت‌های روحی و ...
زمان: 5 ساعت و 50 دقیقه
AudioBook mp3

فایل صوتی 8 گفتار درباره موسیقی 4

 • 15,000 تومان

گوینده: هوتن شاطری‌پور
کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است. او که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، با توضیح در مورد بوته‌های آزمایش تاریخی موسیقی ایران، خصوصیات اخلاقی یک هنرمند برای رسیدن به موسیقی متعالی، دوگان‌های موسیقی و اثرات آنها، زیبایی‌شناسی و ... برخی از یافته‌ها و تجربیات خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی بیان می‌کند.
زمان: 6 ساعت و 23 دقیقه
AudioBook mp3

8 گفتار درباره موسیقی 4 (کتاب گویا)

 • 21,500 تومان

با صدای: هوتن شاطری‌پور
کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است. او که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، با توضیح در مورد بوته‌های آزمایش تاریخی موسیقی ایران، خصوصیات اخلاقی یک هنرمند برای رسیدن به موسیقی متعالی، دوگان‌های موسیقی و اثرات آنها، زیبایی‌شناسی و ... برخی از یافته‌ها و تجربیات خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی بیان می‌کند.
زمان: 6 ساعت و 23 دقیقه
AudioBook mp3

8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 3 (کتاب گویا)

 • 27,500 تومان

با صدای: فریبا فصیحی تاش
کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است. او که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، در این کتاب همراه با معرفی الحان و برخی از استادان موسیقی ادوار مختلف تاریخ موسیقی ایران، برخی از یافته‌های خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی بیان می‌کند. با مطالعه الحان و مقایسه ساختار موسیقیایی هر دوره می‌توان به سیر تحول ساختاری موسیقی ایرانی تا حدی پی‌برد و همچنین با تعمق در آن‌ها می‌توان آثارشان را در الحان امروزی یافت.
با شنیدن کتاب مورد علاقه‌تان، تنش هنگام رانندگی، و اتلاف وقت ماندن در ترافیک، انتظار در صف و... را کم کنید و از وقت خود بیشترین بهره را ببرید.
زمان: 10 ساعت و 1 دقیقه
AudioBook mp3

فایل صوتی 8 گفتار درباره موسیقی 3 (به انضمام رساله پژوهشی کوتاه درباره استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی)

 • 19,000 تومان

کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه و تاریخ موسیقی است. او که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را موسیقی ممزوج ساخته، در این کتاب همراه با معرفی الحان و برخی از استادان موسیقی ادوار مختلف تاریخ موسیقی ایران، برخی از یافته‌های خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی بیان می‌کند. با مطالعه الحان و مقایسه ساختار موسیقیایی هر دوره می‌توان به سیر تحول ساختاری موسیقی ایرانی تا حدی پی برد و همچنین با تعمق در آن‌ها می‌توان آثارشان را در الحان امروزی یافت.
با شنیدن کتاب مورد علاقه‌تان، تنش هنگام رانندگی، و اتلاف وقت ماندن در ترافیک، انتظار در صف و... را کم کنید و از وقت خود بیشترین بهره را ببرید.
زمان: 10 ساعت و 1دقیقه
AudioBook mp3

8 گفتار درباره موسیقی 4

 • 172,500 تومان

کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است. او که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، با توضیح در مورد بوته‌های ازمایش تاریخی موسیقی ایران، خصوصیات اخلاقی یک هنرمند برای رسیدن به موسیقی متعالی، دوگان‌های موسیقی و اثرات آن‌ها، زیبایی شناسی و ... برخی از یافته‌ها و تجربیات خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی بیان می‌کند.

8 گفتار درباره فلسفه موسیقی 1

 • 295,000 تومان

درباره فلسفه موسیقی تا کنون در زبان فارسی کتاب مستقلی تصنیف نشده است، و در واقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله پر رمز و راز وجود نداشته. کتاب حاضر گام نخستین در راه پر کردن این خلاء فرهنگی است، و به طوری که از اسم آن پیداست، مجموعه گفتارهایی است که دکتر صفوت با استفاده’ آگاهانه از فرصت‌های مغتنم، به توجیه پاره‌ای از وجوه بنیادین فلسفه موسیقی پرداخته است.خلاصه‌ای از این کتاب در پادکست نوآنس ارائه شده است.

8 گفتار درباره موسیقی 3 (به انضمام رساله پژوهشی کوتاه درباره استادان موسیقی ایران و الحان موسیقی ایرانی)

 • 254,500 تومان

کتاب حاضر شامل سخنرانی‌هایی از دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه و تاریخ موسیقی است. او که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را موسیقی ممزوج ساخته، در این کتاب همراه با معرفی الحان و برخی از استادان موسیقی ادوار مختلف تاریخ موسیقی ایران، برخی از یافته‌های خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی بیان می‌کند. با مطالعه الحان و مقایسه ساختار موسیقیایی هر دوره می‌توان به سیر تحول ساختاری موسیقی ایرانی تا حدی پی برد و همچنین با تعمق در آن‌ها می‌توان آثارشان را در الحان امروزی یافت.

124 قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران (سی‌دی)

 • 70,000 تومان

آلبوم بی‌کلام «124 قطعه برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران» از سوی انتشارات ماهور وارد بازار موسیقی شده است. انتخاب قطعات این آلبوم به عده داریوش صفوت بوده است و همچنین امین پاشا صمدیان و داریوش صفوت نوازندگی سه‌تار را در این اثر بر عهده داشته‌اند. آلبوم شامل شش سی دی است و به همت ستاره صفوت گردآوری شده است. این مجموعه شامل قطعاتی است که در کتاب 124 قطعه‌ی برگزیده از موسیقی ملی ایران منتشر شده است. قسمت اعظم آهنگ‌ها را دکتر داریوش صفوت طی حدود ده سال، ضمن تدریس، برای شاگردانش نواخته و نتیجتا روی نوار کاست ضبط شده و محفوظ مانده است. تمام قطعات در فرم‌های پیش‌درآمد، رنگ، چهارمضراب و تصنیف دسته‌بندی شده‌اند. در مورد صاحب اثر به اطلاعات روی نت‌ها اکتفا شده است و سعی شده است نت‌ها همان طور که بوده‌اند منتقل شوند. قطعاتی که با اجرای دکتر صفوت پیدا نشدند، به وسیله‌ی یکی از شاگردانش دکتر امین پاشا صمدیان اجرا شده‌اند.

1  صفحه‌ی 1