فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

������������ ����������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
بازی‌های پرورش هوش 1 سالگی (12 تا 24 ماهگی)
 • 160,000 تومان
 • با تخفیف: 160,000 تومان
مجموعه کودک باهوش من (مهارت‌های یادگیری کودکان 5 ساله) 6 جلدی
مجموعه کودک باهوش من (مهارت‌های یادگیری کودکان 4 ساله) 6 جلدی
مجموعه کودک باهوش من (مهارت‌های یادگیری کودکان 3 ساله) 6 جلدی
مجموعه کودک باهوش من (مهارت‌های یادگیری کودکان 2 ساله) 6 جلدی
مهارت‌های دیداری و نوشتاری (5 سالگی پیش دبستان)
مهارت‌های شنیداری و گفتاری (5 سالگی پیش دبستان)
مهارت نوشتن کتاب کودکن (4 سالگی)
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان
شناخت مفاهیم (4 سالگی)
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان
توانایی و استعدادهای کودک 4 ساله
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان
تمرکز و توجه (4 سالگی)
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان
گفتار و زبان (4 سالگی)
 • 12,000 تومان
 • با تخفیف: 12,000 تومان

بازی‌های پرورش هوش 1 سالگی (12 تا 24 ماهگی)

 • 160,000 تومان

مجموعه‌ای شامل دو کتاب «بازی‌های هوش و مهارت یک سالگی» و «ارزیابی هوش و مهارت‌های یک سالگی» و فلش کارت. - کامل‌ترین مجموعه آموزشی مهارت‌های یک سالگی به صورت ماه به ماه. - پرورش مهارت‌های حرکتیء شناختیء دیداریء شنیداریء گفتاریء اجتماعی. - ارزیابی دقیق رشد ذهنی و مهارت‌های یک سالگی بر اساس منابع روانشناسی. - آموزش کامل مفاهیم یک سالگی با استفاده از فلش کارت‌های تصویری. - معرفی کامل‌ترین اپلیکیشن آموزشی یک سالگی به همراه فیلم و آموزش تصویری.

مجموعه کودک باهوش من (مهارت‌های یادگیری کودکان 5 ساله) 6 جلدی

 • 24,000 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 5 سال تهیه شده است. تمرین‌ها و بازی‌های این مجموعه به صورت هدفمند توانایی و مهارت‌های شناختی وذهنی، مهارت شنیدن و صحبت کردن، یادگیری مفاهیم ساده‌ی ریاضی، مهارت دقت و توجه، هماهنگی چشم و دست کودکان را افزایش می‌دهد.

مجموعه کودک باهوش من (مهارت‌های یادگیری کودکان 4 ساله) 6 جلدی

 • 24,000 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 4 سال (48 تا 60 ماهه) تهیه شده است. تمرین‌ها و بازی‌های این مجموعه به صورت هدفمند توانایی و مهارت‌های شناختی وذهنی، مهارت شنیدن و صحبت کردن، یادگیری مفاهیم ساده‌ی ریاضی، مهارت دقت و توجه، هماهنگی چشم و دست کودکان را افزایش می‌دهد.

مجموعه کودک باهوش من (مهارت‌های یادگیری کودکان 3 ساله) 6 جلدی

 • 24,000 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 3 سال تهیه شده است. تمرین‌ها و بازی‌های این مجموعه به صورت هدفمند توانایی و مهارت‌های شناختی وذهنی، مهارت شنیدن و صحبت کردن، یادگیری مفاهیم ساده‌ی ریاضی، مهارت دقت و توجه، هماهنگی چشم و دست کودکان را افزایش می‌دهد.

مجموعه کودک باهوش من (مهارت‌های یادگیری کودکان 2 ساله) 6 جلدی

 • 24,000 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 2 سال تهیه شده است. تمرین‌ها و بازی‌های این مجموعه به صورت هدفمند توانایی و مهارت‌های شناختی وذهنی، مهارت شنیدن و صحبت کردن، یادگیری مفاهیم ساده‌ی ریاضی، مهارت دقت و توجه، هماهنگی چشم و دست کودکان را افزایش می‌دهد.

مهارت‌های دیداری و نوشتاری (5 سالگی پیش دبستان)

 • 19,500 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 5 ساله (پیش دبستانی) تهیه شده است. در هر دوره از مراحل رشد کودک، والدین می‌توانند با مهارت‌ها، توانایی و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین‌های این مجموعه مهارت و توانایی‌های کودک خود را ارزیابی کنند. تمرین‌ها و بازی‌های این کتاب به صورت هدفمند توانایی کنترل مداد و مهارت هماهنگی چشم و دست کودکان را افزایش می‌دهد.

مهارت‌های شنیداری و گفتاری (5 سالگی پیش دبستان)

 • 12,000 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 5 ساله (پیش دبستانی) تهیه شده است. در هر دوره از مراحل رشد کودک، والدین می‌توانند با مهارت‌ها، توانایی و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین‌های این مجموعه مهارت و توانایی‌های کودک خود را ارزیابی کنند. تمرین‌ها و بازی‌های این کتاب به صورت هدفمند توانایی و مهارت‌‌های شنیدن و صحبت کردن کودکان را افزایش می‌دهد.

مهارت نوشتن کتاب کودکن (4 سالگی)

 • 15,000 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 4 ساله (48 تا 60 ماهه) تهیه شده است. در هر دوره از مراحل رشد کودک، والدین می‌توانند با مهارت‌ها، توانایی و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین‌های این مجموعه مهارت و توانایی‌های کودک خود را ارزیابی کنند. تمرین‌ها و بازی‌های این کتاب به صورت هدفمند توانایی و مهارت‌ هماهنگی چشم و دست کودکان را افزایش می‌دهد.

شناخت مفاهیم (4 سالگی)

 • 15,000 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 4 ساله (48 تا 60 ماهه) تهیه شده است. در هر دوره از مراحل رشد کودک، والدین می‌توانند با مهارت‌ها، توانایی و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین‌های این مجموعه مهارت و توانایی‌های کودک خود را ارزیابی کنند. تمرین‌ها و بازی‌های این کتاب به صورت هدفمند توانایی و مهارت‌های شناختی و ذهنی کودکان را افزایش می‌دهد.

توانایی و استعدادهای کودک 4 ساله

 • 10,000 تومان

کودک چهار ساله یعنی کودکی که چهار سال اول زندگی‌اش را پشت سر گذاشته و وارد پنجمین سال زندگی شده است. همه کودکان چهار ساله، توانایی و مهارت‌های یکسانی ندارند و به دلیل تفاوت‌های فردی، مهارت و توانایی‌های آنها در تمام زمینه‌ها، می‌تواند چند ماه زودتر یا دیرتر صورت پذیرد. در این کتاب سعی شده مهم‌ترین مطالبی که والدین و مربیان به آن نیاز دارند، به زبانی ساده بیان شود. این مطالب از سویی معیاری است تا والدین بدانند کودک چهار ساله‌شان در این محدوده سنی چه مهارت‌هایی را باید کسب کند و تمرین‌های مناسب هر مهارت را با او انجام دهند و از سوی دیگر می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای ارزیابی رشد طبیعی کودک قرار گیرد.

تمرکز و توجه (4 سالگی)

 • 15,000 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 4 ساله (48 تا 60 ماهه) تهیه شده است. در هر دوره از مراحل رشد کودک، والدین می‌توانند با مهارت‌ها، توانایی و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین‌های این مجموعه مهارت و توانایی‌های کودک خود را ارزیابی کنند. تمرین‌ها و بازی‌های این کتاب به صورت هدفمند توانایی و مهارت‌های دقت و توجه کودکان را افزایش می‌دهد.

گفتار و زبان (4 سالگی)

 • 12,000 تومان

مجموعه «کودک باهوش من» براساس جدیدترین منابع علمی و روانشناسی برای کودکان 4 ساله (48 تا 60 ماهه) تهیه شده است. در هر دوره از مراحل رشد کودک، والدین می‌توانند با مهارت‌ها، توانایی و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین‌های این مجموعه مهارت و توانایی‌های کودک خود را ارزیابی کنند. تمرین‌ها و بازی‌های این کتاب به صورت هدفمند توانایی و مهارت‌های شنیدن و صحبت کردن کودکان را افزایش می‌دهد.

1  2  صفحه‌ی 1