������������ ����������


تولیدکنندهبازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
هنر روان‌درمانی
  • 50,000 تومان
  • با تخفیف: 50,000 تومان
یونگ
  • 49,000 تومان
  • با تخفیف: 49,000 تومان
نابغه‌های تنها و فواید تنهایی
  • 55,000 تومان
  • با تخفیف: 55,000 تومان

هنر روان‌درمانی

  • 50,000 تومان

باید خواند؛ هرچه بیشتر، بهتر. زمانی که تصور کنیم به حد کافی می‌دانیم کارمان تمام است. علم آبی است که هرچه بیشتر بنوشی، تشنه‌تر می‌شوی. تشنگی اصیلی که در ژرفای سرت انسانی جای دارد. اما این تمام قصه نیست. دانش در هر رشته‌ای که باشد زمانی منجر به خلاقیت می‌شود که با هنر بیامیزد. علم تار است و هنر، پود. و علم بدون خلاقیت، مکتوبات بایگانی‌ شده‌ای است، عقیم و تنها. روان‌درمانی و به‌خصوص نوع تحلیلی آن، هنری بس ظریف است که خواننده این سطور با مطالعه کتاب، بهتر می‌تواند آن را احساس و درک نموده و به آن انس گیرد. دکتر آنتونی استور گرچه در مکتب یونگ روانکاوی را آموخت، اما همانگونه که در مقدمه کتاب آورده، متأثر از بسیاری از مکاتب روانکاوی است.

یونگ

  • 49,000 تومان

یونگ از متنفذترین متفکران روان‌شناسی است و مانند فروید، مرزهای معهود این رشته را در نوردید و روان‌شناسی را با علوم مختلفی از ادبیات و اسطوره شناسی گرفته تا باستان شناسی و خرد کهن پیوند داد. او در حوزه روان‌درمانی به تجربه های شگرفی دست یافت و میراث فکری عظیمی از خود بر جای گذاشت. یونگ در زمانه‌ای مدافع معنویت شد که تاکید بر ساحت جسمی و کالبدشناختی آدمی، سکه رایج محافل علمی بود. از این حیث ، ساحت نظری او تقابل تامل‌برانگیزی با بسیاری از نگاه‌های متداول به دنیای درون آدمی دارد.کتاب حاضر به رغم حجم مختصرش، می‌کوشد تا کلیتی از نظریه های یونگ به دست دهد. نگاه نقادانه آنتونی استور به یونگ و تطبیق آثار او با دیگر نظریه‌های روان‌شناسی، به خصوص نظریه کلاین، سبب شده تا بتواند به ارزیابی متفاوتی دست یابد و خواننده را به تامل بیشتر و کاربست خلاقانه‌تر دانسته‌هایش، چه درباره یونگ و چه درباره دیگر رویکردها برانگیزد.

نابغه‌های تنها و فواید تنهایی

  • 55,000 تومان

شیطان از من دور شده است، خیر و برکت بر من مستولی شده است، ساکت شده‌ام، از هیچ چیز جلوگیری نمی‌کنم، مواظب و هوشیارم، واقعیت‌ها را قبول می‌کنم و نمی‌گذارم آنها مرا از پا درآورند و رفتار لازم را نیز در مقابل آنها از خود نشان می‌دهم هرچه بر من می‌رسد می‌پذیرم، خوب یا بد، آفتاب یا سایه، با بازی زندگی بازی کنم و طبیعت آن را می‌پذیرم و قبول می‌کنم که زندگی هم جنبه منفی و هم جنبه مثبت دارد و فکر می‌کنم قبلا چه احمقی بودم که فکر می‌کردم هر چیزی باید همان طوری اتفاق بیافتد که من می‌خواهم.

صفحه‌ی 1