������������ ����������


تولیدکننده
بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
دیدار با زندگی
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان
اولین و آخرین رهایی
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
پرواز عقاب (فلسفه روانشناسی)
 • 90,000 تومان
 • با تخفیف: 90,000 تومان
سکون و حرکت
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
تعالیم کریشنامورتی
 • 200,000 تومان
 • با تخفیف: 200,000 تومان
پر پرواز (گفتار الکیون اولین استاد کریشنا مورتی)
نگاه در سکوت
 • 115,000 تومان
 • با تخفیف: 115,000 تومان
خیر و شر
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
شادمانی خلاق
 • 145,000 تومان
 • با تخفیف: 145,000 تومان
رهایی از دانستگی
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان

دیدار با زندگی

 • 30,000 تومان

ما نمی‌دانیم عشق چیست، ما عاشق نیستیم، ددمنش، زمخت، بی‌تفاوت و بی رحم شده‌ایم. بدون عشق هیچ‌کس قادر به حل هیچ چیز نیست. آیا هیچ‌گاه از خود پرسیده‌اید چرا در وجودتان از عشق اصلا خبری نیست؟ آیا می‌دانید منظور من از عشق چیست؟ منظورم مهربان بودن بدون هیچ انگیزه‌ایست، بخشنده بودن صرف، عاطفه داشتن به دیگران و زشتی خیابان‌های کثیف و فقر را احساس کردن و علتش را پیدا کردن است. گریستن، نه بر وضع خانواده بیچاره خود یا مرگ کسی که دوستش دارید، بلکه گریستن برای هرج و مرج کامل دنیا...

اولین و آخرین رهایی

 • 150,000 تومان

برقراری ارتباط با هم، حتی اگر همدیگر را خوب بشناسیم، کاری بس دشوار است. شاد واژه‌های کتاب برای شما تفاوت خاصی داشته باشد. ادارک زمانی صورت می‌گیرد که ما، شما و من، در یک زمان و در یک سطح با هم روبه‌رو شویم. یعنی میان مردم، میان زن و شوهر و میان دوستان صمیمی مهر و عاطفه وجود داشته باشد. به چنین چیزی تبادل واقعی اندیشه احساس می‌گویند. پس به این ترتیب ادارک فوری زمانی حاصل می‌شود که ارتباط ما هم‌سطح باشد.

پرواز عقاب (فلسفه روانشناسی)

 • 90,000 تومان

در این کتاب، برخی از تعلیمات «کریشنامورتی» فیلسوف هندی گردآمده است. کتاب به چهار بخش تقسیم شده که عبارتند از: بخش اول: آزادی، ازهم گسیختگی، مدیتیشن. بخش دوم: آیا انسان تغییرپذیر است؟ چرا نمی‌توانیم در صلح زندگی کنیم؟ تمامیت زندگی. بخش سوم: ترس، دنیای متعالی. بخش چهارم در مورد خشونت، در تغییر ریشه‌ای، هنر دیدن، نفوذ در مجهولات.

سکون و حرکت

 • 150,000 تومان

سکون و حرکت یکی از آثار کلاسیک و علمی «کریشنامورتی» و مجموعه‌ای از بیست و یک مقاله است که همة آنها در راستای خودشناسی هستند. عناوین برخی از این مقالات عبارت است از: کیمیاگری و دگرگونی، برانگیختن انرژی، ثبات و دانش، جاودانگی و بقای روح، زیبایی و ادراک، نظم و ایده، رهایی.

تعالیم کریشنامورتی

 • 200,000 تومان

مؤلف در این کتاب خلاصة تعالیم کریشنا مورتی فیلسوف هندی را در باب انواع مسائل و موضوعات زندگی، در مقالاتی موجز و قابل درک آورده است. مقالات به ترتیب تاریخی که توسط کریشنا مورتی ایراد شده، آمده‌اند. از تاریخ 1927 که وی اولین سخنرانی خود را شروع می‌کند، تا آخرین سخنرانی او که ده روز قبل از مرگ او- در هفتم فوریة 1986- ایراد شده‌اند به ترتیب آمده و حسن این ترتیب در آن است که خواننده با جریان تکامل ذهنی این فیلسوف آشنا می‌شود.

پر پرواز (گفتار الکیون اولین استاد کریشنا مورتی)

 • 40,000 تومان

سیر تکامل روحی یک انسان برگزیده در هر مقامی، از مرحله دون آدمیت به بالاترین درجه تکامل معنوی یعنی انسانیت محض. در نتیجه خوشبختی کامل تحت‌القاء مقدسین و بالامرتبه‌های معنوی از جهان فلکی صورت می‌گیرد و بس. آن چیزی که در مرحله‌ای از شروع دانش کریشنا مورتی به وقوع پیوست. کتاب را بخوانیم و مشخصات این سیر را دریابیم

نگاه در سکوت

 • 115,000 تومان

عنوان انگلیسی این کتاب «سخنرانی‌ها و گفتگوها» است که در آن موضوعاتی از قبیل لذت، خشم، نفرت، ترس، آزمندی، تضاد، تیرگی و آشفتگی ذهن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. «کریشنا مورتی» در تعالیم خود چند اصل کلی را در نظر دارد و تمام حرف او بر سر همین چند اصل است که به صورت‌های مختلف تکرار می‌شود. اما برای ویران کردن حصار ”خود“ در واقع یک راه عرضه می‌کند و هر چیز دیگری می‌گوید مقدمه‌ای است برای آموختن همان یک راه و آن هنر نگاه کردن به واقعیت است.

خیر و شر

 • 40,000 تومان

خیر و شر واقعه وجود دارند یا اینکه صرفا دیدگاه‌های حاضل از شرطی شدن‌اند؟ آیا چیزی به نام شر وجود دارد و اگر هست چیست؟ آیا چیزی به نام گناه وجود دارد؟ آیا چیزی به نام خیر هست و اگر چنین است، سراپا سرشار بودن از خیر یعنی چه؟

شادمانی خلاق

 • 145,000 تومان

شعله حقیقت و خجستگی آن هنگام خاموش می‌گردد که ذهن، یعنی ابزار و جایگاه (خود) اهمیت و نقش و سلطه‌ای بیش از حد پیدا می‌کند و کنترل همه چیز را در اختیار می‌گیرد. خودشناسی آغاز خردمندی است. بدون شناخت خویشتن، آموختن دانش به نابخردی، جهل، ستیز و رنج و اندوه می‌انجامد.

رهایی از دانستگی

 • 100,000 تومان

می‌توان گفت که مراقبه با معنایی که کریشنامورتی از آن استنتاج می‌کند قادر است نظمی به تمامی فعالیت ذهنی ببخشد و ممکن است این عاملی کلیدی باشد در تحقق بخشیدن و پایان دادن به تمامی رنج و اندوه. نویسنده دائما بر این امر که او به هیچ وجه یک مرشد نیست تاکید دارد. او کشف‌هایی کرده است و به سادگی بیشترین سعی خود را دال بر در دسترس قرار دادن این کشفیات برای همه‌ی آن اشخاصی که قادر به گوش دادن هستند، کرده است.

صفحه‌ی 1