فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
آفرو سامورایی
  • 85,000 تومان
  • با تخفیف: 85,000 تومان
آفرو سامورایی 2
  • 85,000 تومان
  • با تخفیف: 85,000 تومان

آفرو سامورایی

  • 85,000 تومان

تنها قدرتمندترین و شکست‌ناپذیرترین مرد سرزمین اجازه بستن سربند شماره یک را داشت و با این سربند می توانست بر کل مردمان حکمرانی کند و هیچ‌کس اجازه نافرمانی نداشت و اما سربند شماره دو تنها متعلق به کسی است که توان مبارزه با شماره یک را دارد. هیچ کس حق مبارزه با شماره یک را ندارد اما همه برای تصاحب شماره دو می جنگند چراکه مجوز برای رسیدن به قدرت مطلق یعنی سربند شماره یک است.

آفرو سامورایی 2

  • 85,000 تومان

تنها قدرت‌مندترین و شکست‌ناپذیرترین مرد سرزمین اجازه بستن سربند شماره یک را داشت و با این سربند می‌توانست بر کل مردمان حکمرانی کند و هیچ‌کس اجازه نافرمانی نداشت و اما سربند شماره دو تنها متعلق به کسی است که توان مبارزه با شماره یک را دارد. هیچ‌کس حق مبارزه با شماره یک را ندارد. اما همه برای تصاحب شماره دو می‌جنگند چرا که مجوز برای رسیدن به قدرت مطلق یعنی سربند شماره یک است.

صفحه‌ی 1