�������������� �������� ����������


تولیدکننده
بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل
 • 280,000 تومان
 • با تخفیف: 280,000 تومان
مقدمات راهنمایی و مشاوره (مفاهیم و کاربردها)
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
توان‌بخشی شغلی و حرفه‌ای معلولین
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها)
راهنمایی و مشاوره کودک (مفاهیم و کاربردها)
 • 15,000 تومان
 • با تخفیف: 15,000 تومان
روش‌ها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی)
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان

راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل

 • 280,000 تومان

اشتغال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زندگی سالم و رشد و خودکفایی جامعه است. در مقابل، بیکاری عامل مهمی در بروز آسیب‌های فردی و اجتماعی بحساب می‌آید. این کتاب در دو قسمت کلیات و اصول راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل تدوین شده است. در بازنگری و نگارش مطالب این کتاب چند اصل به‌ طور جدی مد نظر مولف بوده است. 1) مطالب حتی‌المکان روشن و به شیوه‌ای ساده و قابل فهم ارائه شوند. 2) حتی‌الامکان مطالب در نظر و عمل مفید و قابلیت کاربردی داشته باشند. 3) صحت مطالب و امانتداری علمی رعایت گردد. 4) حتی‌المکان از منابع جدید استفاده شود.

مقدمات راهنمایی و مشاوره (مفاهیم و کاربردها)

 • 65,000 تومان

در تدوین کتاب حاضر مفاهیم، اصول، تعاریف و خصوصا فنون و کاربردهای راهنمایی و مشاوره به طور ساده و روان مورد بررسی قرار گرفته است. در هر فصل برای اطمینان خواننده محترم از دریافت و درک مطالب ارائه شده، پرسش‌هایی تهیه گردیده است که او می‌تواند با پاسخ دادن به آنها از میزان یادگیری خود آگاه گردد

توان‌بخشی شغلی و حرفه‌ای معلولین

 • 10,000 تومان

معلولیت با آغاز زندگی انسان همزمان است و با رشد صنعت و ماشینی شدن انجام کارها و وقوع جنگ‌ها تعداد معلولین در حال افزایش است. امروزه تعداد قابل توجهی از جمعیت جهان به نوعی معلولند و برای گذراندن یک زندگی عادی به یاری سازمان‌ها و موسسات ذیربط جامعه نیازمندند. کتاب حاضر در هشت فصل به طور مختصر تنظیم گردیده و به تمام کسانی که به نوعی با توان‌بخشی شغلی معلولین سر و کار دارند توصیه می‌شود.

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها)

 • 25,000 تومان

هدف اصلی این کتاب آشنا ساختن خواننده با اهمیت و ضرورت راهنمایی تحصیلی و شغلی در پیشرفت جامعه رو به رشد و آموزش شیوه‌های کاربردی آن است.

راهنمایی و مشاوره کودک (مفاهیم و کاربردها)

 • 15,000 تومان

این کتاب که دربرگیرندة مفاهیم و کاربردهای راهنمایی و مشاورة کودک است، برای دانشجویان رشتة علم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «راهنمایی و مشاوره کودک» تدوین شده است و دانشجو را با خصوصیات، شیوه‌های شناخت، برقراری ارتباط صحیح، نحوة کار کردن و در نهایت رفع مشکلات کودکان آشنا می‌نماید.

روش‌ها و فنون مشاوره (مصاحبه بالینی)

 • 150,000 تومان

استفاده عملی از فنون مشاوره ، نوعی هنر است و موفقیت در آن با خصوصیات شخصیتی مشاور بستگی دارد. در عین حال آموزش فنون و روش‌ها به مشاور احتمال موفقیت او را در مشاوره افزایش می‌دهد. در این کتاب پس از بررسی لزوم و تعاریف مشاوره، فنون و روش‌های آغاز و ادامه و پایان جلسه مشاوره مورد بحث قرار گرفته است. سپس فرم‌ها و پرسش‌نامه‌های گوناگونی به عنوان وسیله کار مشاور، جهت استفاده در موارد متعدد پیشنهاد شده است.

صفحه‌ی 1