فیلتر‌ها

تولیدکنندهبازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

���������������� ��������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
نقد عقل عملی
 • 160,000 تومان
 • با تخفیف: 160,000 تومان
انسان‌شناسی از دیدگاه علمی
 • 38,000 تومان
 • با تخفیف: 38,000 تومان
نقد عقل محض
 • 550,000 تومان
 • با تخفیف: 550,000 تومان
نقد قوه حکم
 • 180,000 تومان
 • با تخفیف: 180,000 تومان

نقد عقل عملی

 • 160,000 تومان

از غرایب تاریخِ فلسفه است که یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نظریه‌های اخلاق ــ یعنی نظریه‌ی اخلاق کانت در قالبِ کتابی واحد در دسترس نیست. از میان سه اثر اصلی کانت در اخلاق، بنیانگذاری برای مابعدالطبیعه‌ی اخلاق، نقد عقل عملی و مابعدالطبیعه‌ی اخلاق، اولین آن‌ها در کانون علاقه‌ی فلسفی بوده و هست. حتی امروزه نیز هنوز از نظرِ بسیاری کسان لُب اخلاق کانتی در تلقی او از اراده‌ی خیر و در آموزه‌ی اَمر بی‌قیدوشرط خلاصه می‌شود. اما با مطالعه‌ی نقد دوم آشکار می‌شود که چنین چیزی عین تقلیل فلسفه‌ی اخلاق کانت است. گستره‌ی موضوعی نقد دوم به واقع فوق‌العاده است. کانت پیش‌تر سه پرسش طرح کرده بود: «چه می‌توانم بدانم؟ چه می‌بایست بکنم؟ به چه می‌توانم امید ببندم؟». در نقد عقل عملی، اولا، نتایجِ نقد نخست تأیید می‌شود؛ ثانیا، آموزه‌ی امر بی‌قیدوشرط از طریق امر واقعِ عقل محض توضیح داده می‌شود و این امید که کوشش فضیلتمندانه چه‌بسا بیهوده نباشد در پرتو آموزه‌ی خیر اعلی موجه می‌گردد. ثالثا، کانت با سه اصل موضوعه‌ی آزادی، نامیرایی و خدا ــ به جای پاسخ دادن به این پرسش که به چه می‌توانم امید ببندم ــ به این پرسش پاسخ می‌دهد که من به‌مثابه‌ی سوژه‌ای اخلاقی باید به چه چیزی معتقد باشم تا قانون اخلاق موهوم نباشد. بنابراین، در نظر کانت معنای تکلیف‌گرایانه‌ی اخلاق در تکلیف‌های ما در قبالِ کنش خلاصه نمی‌شود؛ از نظر او، ما در مقامِ سوژه‌هایی اخلاقی باید به وجود خدا و نامیرایی نفس معتقد باشیم. این اعتقاد از منظرِ عملی گریزناپذیر است.

انسان‌شناسی از دیدگاه علمی

 • 38,000 تومان

کتاب حاضر، مطالب درس‌گفتارهای کانت فیلسوف بزرگ دوره‌ی جدید است که حدودا 25 سال آن‌ها را تدریس کرده و پس از بازنشستگی به ناشر سپرده است. این درس‌ها برخلاف درس‌های معمول دانشگاهی نه تنها خشک و بی‌روح نبوده‌اند بلکه چندان جذابیت و طراوت داشتند که با این که جز درس‌های معمول دانشگاه رسمی نبودند و مستمعان برای شرکت در آن‌ها باید هزینه‌ای را پرداخت می‌کردند.، همواره از کلاس‌های پر مخاطب کانت بوده‌اند. ....

نقد عقل محض

 • 550,000 تومان

عقل بشر در یکی از انواع شناخت‌های خود این تقدیر به خصوص را دارد که پرسش‌هایی برایش مطرح می‌شوند که عقل نمی‌تواند از آنها چشم بپوشد، زیرا این مسائل به وسیله خود طبیعت عقل در برابرش نهاده شده‌اند، اما عقل قادر به پاسخ به آنها نیست، زیرا این پرسش‌ها از کل ظرفیت عقل بشری فراتر می‌روند. عقل بی آنکه مقصر باشد، گرفتار این سردرگمی می‌شود. او از اصولی شروع می‌کند که کاربرد آنها در جریان تجربه اجتناب‌ناپذیر است، و در عین حال این کاربرد به وسیله تجربه از تضمین کافی برخوردار است.

نقد قوه حکم

 • 180,000 تومان

نقد قوه حکم در سه گانی نقدی کانت اثری است که نقش میانجی و پیوند دهنده دو اثر دیگر، یعنی نقد عقل محض و نقد عقل عملی را برعهده دارد و گذار از فلسفه نظری به فلسفه اخلاقی را عملی می‌کند. کانت همان‌گونه که برای عقل محض و عقل عملی اصولی پیشین جست و جو می‌کرد، برای قوه حکم نیز، که قوه‌ای است مربوط به احساس لذت و الم، در جستجوی مبانی پیشین برآمد و کوشید فلسفه‌ای پیشین از ذوق برپا کند. مبنا یا اصل بنیادین نهفته در شالوده قوه حکم غایت‌مندی طبیعت است. این غایت‌مندی به دو صورت ممکن است، یا صوری و ذهنی، یا واقعی و عینی. حکم به غایت‌مندی صورت یک عین بدون آن‌که هیچ غایت معینی برای آن قائل شویم حکم زیباشناختی است. بر همین مبنا، نقد قوه حکم نیز به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: در بخش اول فلسفه ذوق و در بخش دوم غایت‌شناسی و غایت‌شناسی طبیعت بررسی می‌شود و بدین‌گونه سرانجام تأویل درباره زیبایی و نظم، زیبایی‌شناسی و غایت‌شناسی، در یک کل واحد به هم پیوند می‌یابد. درک ساختار جامع فلسفه نقدی کانت بدون درک مباحث این اثر، که به گفته کاسیرر ‹بیش از هر اثر دیگری عصب زمانه خود را تحریک کرده است› میسر نیست.

صفحه‌ی 1